สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการไข้ออกผื่น
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ


หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


แผนที่ แสดงสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้ออกผื่น แยกรายจังหวัด
สัปดาห์ที่ (วันที่ 2558 - )
รายงานวันที่


แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้ออกผื่น ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในสถานพยาบาล ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 1   พ.ศ.
Chart.
ปี 2016