สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม :Field Epidemiologist Association of Thailand

ที่ตั้ง เลขที่ 88/20 สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000.
No. 88/20 Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Nonthaburi, 11000

Tel. 02-590-1734 Fax. 02-590-1784

สมัครสมาชิกใหม่    
เข้าสู่ระบบสมาชิก รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 


ชื่อสมาคม
    ไทย: "สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม" ชื่อย่อ "นรส"
    อังกฤษ: "Field Epidemiologist Association of Thailand" ย่อว่า "FEAT"

เครื่องหมายของสมาคม (ภาษาไทย) .

เครื่องหมายสมาคม (ภาษาอังกฤษ)
  • ที่ตั้ง ::
    สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 88/20 สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1734 โทรสาร 0 2590 1784

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

แสดงความคิดเห็น

**

**

**

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด »


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  1. Training on Rapid Health Survey for Public Health Researcher, 8-12 November 2010, Holiday Inn Silom Hotel, Bangkok, Thailand. Application Form Announcement of rapid health survey

ลิขสิทธิ์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา© 2010