สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม :Field Epidemiologist Association of Thailand

ที่ตั้ง เลขที่ 88/20 สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000.
No. 88/20 Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Nonthaburi, 11000

Tel. 02-590-1734 Fax. 02-590-1784

สมัครสมาชิกใหม่    
เข้าสู่ระบบสมาชิก รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 


ลิขสิทธิ์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา© 2010