FETP Library
     
Links
 • WHOLIS
 • WHO Thailand
 • Bulletin of the World Health Organization
 • The Weekly Epidemiological Record (WER)
 • สมัครสมาชิกห้องสมุด
  ผู้ใช้
  รหัสผ่าน
  ค้นตาม ตั้งแต่ลำดับที่

  ประเภท [ชื่อเรื่อง] ค้นหา : [ ] ค้นพบจำนวนทั้งสิ้น :2455 รายการ แสดงครั้งละ 50 รายการ
  ลำดับEdit[Id] Attach file ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์จำนวนหน้า
  13285BookThe Data Visualization SketchbookStephanie D.H.Evergreen 33872020122
  23284BookPresenting Data effectively Communicating Your Findings for Maximum impactStephanie D.H. Evergreen 33862018226
  33283BookEffective Data visualizationStepphanie Evergreen 33852020328
  43282BookClinical Epidemiology The EssentialsGrant S. Fletcher 33842021274
  53281BookClinical TrialsSteven Piantadosi 18472017886
  63280BookIntroduction to Meta-AnalysisMichael Borenstein 18502021500
  73279BookVeterinary EpidemiologyMichael Thrusfield 19932018864
  83278BookModern EpidemiologyTimothy L. Lash 338320211173
  93277BookฺBetter Data Visualizations A Guide for Scholars Researchers and WonksJonathan Schwabish 33822021449
  103276Bookพูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟังสุธาพร ล้ำเลิศกุล 33812561192
  113275Bookปั้นครู เปลี่ยนโลก ถอดนโยบายสร้งครูแห่งศตวรรษที่ 21ดาร์ลิง แฮมมอนด์ ลินดา 33802564472
  123274Bookพูดด้วยภาพ 2 เทคนิคทำสไลด์เป็นภาพง่ายๆไป 2 ขั้นตอนสุธาพร ล้ำเลิศกุล 33792563260
  133273Bookคู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์จรณิต แก้วกังวาล 33782562920
  143272Epidemiological studiesโครงการวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดืนหายใจขนายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 3375256219
  153271Situational analysis of public healthระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 12 ประเทศไทย ระหว่างเนายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 3375256231
  163270Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนสิงนายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 3375256214
  173269Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเผยแพร่ศาสนาอิสนายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 3375256213
  183268Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-12นายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 337525622562
  193267Situational analysis of public healthสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคเมลิออยโดสิส กับความสัมพันธ์ทางเสษฐกิจและอิทธิพลของบริกาแพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256223
  203266Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจาก Staphylococcus aureus อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วันที่ 11-1แพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256215
  213265Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโบทูลิซึมจากการทอดไข่โดยใช้ก้นกระป๋องน้ำอัดลมจากการเลียนแบบ ตามแพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256217
  223264Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของพิษเมทานอลจากยาดองเหล้าในสามชุมชน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ตุลาคมแพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256210
  233263Epidemiological studiesการประเมินโครงการเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแบบแพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256225
  243262Outbreak investigationลักษณะทางระบาดวิทยาและการเข้ารับการรักษาของผู้เสียชีวิต 58 รายแรก จากโรคติดเชื้อไวรันายแพทย์ชนาธิป ไชยเหล็ก 3377256211
  253261Outbreak investigationการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงแรกของนักท่องเที่ยวชาวจีน นายแพทย์ชนาธิป ไชยเหล็ก 3377256212
  263260Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในสามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งหนึ่ง เขตบางกอกใหญ่นายแพทย์ชนาธิป ไชยเหล็ก 3377256213
  273259Epidemiological studiesปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์การรแพทย์หญิงรัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิ3376256228
  283258Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ในอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดสนายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 3375256215
  293257Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเอกชแพทย์หญิงพัชรพร เดชบุรัมย์ 3374256210
  303256Situational analysis of public healthระบบรายงานโรคหัวใจขาดเลือดตามระบบโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม และทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้แพทย์หญืงรัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิ3373256246
  313255Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัด Human Metapneurnovirus ในเรือนจำแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงแพทย์หญืงรัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิ3373256222
  323254Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคหัดที่เกี่ยวเนื่องจากโรงพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง จังแพทย์หญืงรัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิ3373256211
  333253Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่ง ระหว่างแพทย์หญืงรัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิ3373256222
  343252Outbreak investigationAn Outbreak Investigation of the Deaths of Three Informal Workers on a Shrimp Farm iแพทย์หญิงชวิศา เจนครองธรรม 3372256315
  353251Outbreak investigationการสอบสวนกรณีผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ทางผิวหนัง จังหวัดตาก ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560แพทย์หญิงภูรินุช ศาลากิจ 3371256017
  363250Outbreak investigationการระบาดของโรคหิดในเรือนจำแห่งหนึ่ง พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เดือนเมษายน - สิงหาคม แพทย์หญิงภูรินุช ศาลากิจ 3371256021
  373249Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชสัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255929
  383248BookPitfall ในการตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCRกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงส3370256328
  393247Bookแนวทางตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชิ้อก่อโรค COVID-19) ด้วยการตรวจแอนติบอดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ 3369256324
  403246BookTextbook of HypertensionJ.D. Swales336819941328
  413245BookThe Book of WhyJudea Pearl33672019418
  423244BookEpidemiology by design a causal approach to the health sciencesDaniel Westreich33662020230
  433243BookPublic Health Informatics and Information SystemsJ.A. Magnuson33652020524
  443242BookAn Introduction to Statistical Learning with Application in RGareth James33642013426
  453241Bookหัวใจแห่งการโค้ชดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย33632562408
  463240BookApplying Quantitative Bias Analysis to Epidemiologic DataTimothy L.Lash33622009192
  473239BookPublic Health Intelligene Issues of Measure and Methodkrishna Regmi33612016243
  483238Epidemiological studiesการตาดการจำนวนผู้สูงอายุในแต่ละสภาวะการพึ่งพิงต่างๆ ในประเทศไทย ในอีก 10 ปี ข้างหน้านายแพทย์ภาณุพงศ์ ตันติรัตน์3358256120
  493237Outbreak investigationการสอบสวนกลุ่มก้อนของภาวะหายใจล้มเหลวในเด็กที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคมแพทย์หญิงปุณยวีร์ บัวหุ่ง3357256116
  503236Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคหัดที่กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม วันที่ 27-29 มีแพทย์หญิงปุณยวีร์ บัวหุ่ง3357256120
  จำนวน :50 หน้า ขณะนี้แสดงหน้าที่ :1

  * หมายเหตุ
  • Link ลำดับที่ คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการ
  • Link ID คลิ๊กเพื่อแก้ไขข้อมูล ของแต่ละรายการ
  • ชื่อผู้แต่ง ที่แสดงสีแดง หมายถึงมีการแก้ไขในเดือนปัจจุบัน