งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
28 ธันวาคม 2560, ณ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข