ความรู้เกี่ยวกับโรค ในภาวะอุทกภัย
  โรคงูสวัด (Shingles/Herpes Zoster)
  โรค Cholera
  โรค Diarrhoea
  โรค Food Poisoning
  โรค Dengue_Haemorrhagic_Fever
  โรค Pneumonia
  โรค Leptospirosis
  โรค Hand Foot and Mouth disease
  โรค Influenza
  โรค Disaster
 
ข้อปฎิบัติตนในภาวะอุทกภัย
  การเตรียมสิ่งยังชีพ ภายใน 72 ชั่วโมง ในสภาวะน้ำท่วม
  ข้อปฎิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
  แนวปฎิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย : สำนักโรคไม่ติดต่อ
   
สื่อป้องกันโรคสำหรับแรงงานต่างด้าว
  ภาษาเขมร อุจจาระร่วง (แผ่นพับ,ไฟล์เสียง)
  ภาษาพม่า อุจจาระร่วง (แผ่นพับ)
  ภาษาเขมร ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
  ภาษาพม่า ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
  ภาษาพม่า โรคอหิวาตกโรค_ spot วิทยุ
  ภาษาพม่า Cholera_Myanmarุ