สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 47 พ.ศ. 2563
สัปดาห์ที่ 47 พ.ศ. 2563
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด982
ส่งรายงาน ทันเวลา 547
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%18
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %1

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


แผนที่ แสดงสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แยกรายจังหวัด
สัปดาห์ที่ 48 (วันที่ 22 พ.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563)
รายงานวันที่ 01 ธ.ค. 2563


แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในสถานพยาบาล ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 49   พ.ศ. 2563
Chart.
(Median 10 ปี 2010-2019 ) ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020

© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน