สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2561
สัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2561
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด960
ส่งรายงาน ทันเวลา 525
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%34
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %2

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


แผนที่ แสดงสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แยกรายจังหวัด
สัปดาห์ที่ 44 (วันที่ 04 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2561)
รายงานวันที่ 14 พ.ย. 2561


แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในสถานพยาบาล ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 45   พ.ศ. 2561
Chart.
(Median 8 ปี 2010-2017 ) ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018

© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน