แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
 2. 10011703 :รพ.แพทย์ปัญญา
71กาญจนบุรี
 1. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 2. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 3. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46011079 :รพ.ร่องคำ
 2. 46011085 :รพ.ท่าคันโท
 3. 46011086 :รพ.หนองกุงศรี
 4. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
 5. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62010721 :รพ.กำแพงเพชร
 2. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 3. 62011235 :รพ.ทรายทองวัฒนา
40ขอนแก่น
 1. 40010995 :รพ.บ้านฝาง
 2. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
18ชัยนาท
 1. 18010802 :รพ.มโนรมย์
 2. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 3. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
92ตรัง
 1. 92011412 :รพ.วังวิเศษ
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
26นครนายก
 1. 26010863 :รพ.ปากพลี
 2. 26010864 :รพ.บ้านนา
73นครปฐม
 1. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
 2. 73050100 :รพ.บางเลน
 3. 73060900 :รพ.สามพราน
48นครพนม
 1. 40011104 :รพ.ปลาปาก
 2. 48011108 :รพ.เรณูนคร
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010877 :รพ.ด่านขุนทด
 3. 30010879 :รพ.โนนสูง
 4. 30010880 :รพ.ขามสะแกแสง
 5. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 6. 30010893 :รพ.โนนแดง
 7. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
60นครสวรรค์
 1. 60051310 :รพ.บรรพตพิสัย
 2. 60060120 :รพ.ตากฟ้า
 3. 60130110 :รพ.แม่วงก์
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
 2. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 3. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 4. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 5. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
13ปทุมธานี
 1. 13030100 :รพ.ประชาธปัตย์
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77011317 :รพ.บางสะพาน
25ปราจีนบุรี
 1. 25010861 :รพ.ศรีมหาโพธิ
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010688 :รพ.เสนา
 2. 14010769 :รพ.สมเด็จพระสังฆราช
 3. 14010773 :รพ.บางปะหัน
 4. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 5. 14110000 :รพ.วังน้อย
66พิจิตร
 1. 66020100 :รพ.วังทรายพูน
 2. 66027978 :รพ.สากเหล็ก
 3. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
 2. 44011051 :รพ.แกดำ
49มุกดาหาร
 1. 49011115 :รพ.ดงหลวง
95ยะลา
 1. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 2. 21010833 :รพ.เขาชะเมา
 3. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011066 :รพ.โพนทอง
 2. 45011072 :รพ.โพนทราย
 3. 45011074 :รพ.เมยวดี
 4. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
 5. 45011076 :รพ.จังหาร
16ลพบุรี
 1. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
 2. 16010794 :รพ.สระโบสถ์
 3. 16010795 :รพ.โคกเจริญ
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 2. 33010934 :รพ.ราษีไศล
 3. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 4. 33010940 :รพ.วังหิน
 5. 33023125 :รพ.เบญจลักษ์ฯ
 6. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
47สกลนคร
 1. 47090100 :รพ.คำตากล้า
 2. 47110100 :รพ.อากาศอำนวย
 3. 47160200 :รพ.เจริญศิลป์
90สงขลา
 1. 90011397 :รพ.ควนเนียง
11สมุทรปราการ
 1. 11020100 :รพ.บางบ่อ
19สระบุรี
 1. 19010809 :รพ.วิหารแดง
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011365 :รพ.ท่าฉาง
 2. 84011367 :รพ.บ้านนาเดิม
 3. 84011459 :รพร.เวียงสระ
32สุรินทร์
 1. 32010916 :รพ.ท่าตูม
 2. 32010917 :รพ.จอมพระ
 3. 32010919 :รพ.กาบเชิง
 4. 32010920 :รพ.รัตนบุรี
 5. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
64สุโขทัย
 1. 64011245 :รพ.คีรีมาศ
37อำนาจเจริญ
 1. 37010985 :รพ.ชานุมาน
 2. 37010986 :รพ.ปทุมราชวงศา
 3. 37010988 :รพ.เสนาง คนิคม
41อุดรธานี
 1. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 2. 41011025 :รพ.เพ็ญ
 3. 41011026 :รพ.สร้างคอม
 4. 41011501 :รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
53อุตรดิตถ์
 1. 53011162 :รพ.บ้านโคก
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
34อุบลราชธานี
 1. 34010945 :รพ.โขงเจียม
 2. 34010957 :รพ.ตาลสุม
15อ่างทอง
 1. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 2. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
50เชียงใหม่
 1. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 2. 50023736 :รพ.วัดจันทร์
76เพชรบุรี
 1. 76011311 :รพ.ท่ายาง
67เพชรบูรณ์
 1. 67011267 :รพ.ศรีเทพ
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54011171 :รพ.วังชิ้น
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [2]2. 71:กาญจนบุรี [3]3. 46:กาฬสินธุ์ [5]4. 62:กำแพงเพชร [3]5. 40:ขอนแก่น [2]
6. 20:ชลบุรี [1]7. 18:ชัยนาท [2]8. 36:ชัยภูมิ [3]9. 92:ตรัง [1]10. 63:ตาก [1]
11. 26:นครนายก [2]12. 73:นครปฐม [3]13. 48:นครพนม [2]14. 30:นครราชสีมา [7]15. 60:นครสวรรค์ [3]
16. 12:นนทบุรี [3]17. 31:บุรีรัมย์ [5]18. 13:ปทุมธานี [1]19. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]20. 25:ปราจีนบุรี [1]
21. 14:พระนครศรีอยุธยา [5]22. 66:พิจิตร [3]23. 44:มหาสารคาม [2]24. 49:มุกดาหาร [1]25. 95:ยะลา [1]
26. 35:ยโสธร [1]27. 21:ระยอง [3]28. 45:ร้อยเอ็ด [5]29. 16:ลพบุรี [3]30. 52:ลำปาง [1]
31. 33:ศรีสะเกษ [6]32. 47:สกลนคร [3]33. 90:สงขลา [1]34. 11:สมุทรปราการ [1]35. 19:สระบุรี [1]
36. 84:สุราษฎร์ธานี [3]37. 32:สุรินทร์ [5]38. 64:สุโขทัย [1]39. 37:อำนาจเจริญ [3]40. 41:อุดรธานี [4]
41. 53:อุตรดิตถ์ [1]42. 61:อุทัยธานี [1]43. 34:อุบลราชธานี [2]44. 15:อ่างทอง [1]45. 57:เชียงราย [2]
46. 50:เชียงใหม่ [2]47. 76:เพชรบุรี [1]48. 67:เพชรบูรณ์ [1]49. 42:เลย [2]50. 54:แพร่ [1]
51. 58:แม่ฮ่องสอน [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 119 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก