แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI ส่งรายงาน ทันเวลา ก่อนวันที่ 2018-08-05

81กระบี่
 1. 81011343 :รพ.อ่าวลึก
 2. 81011346 :รพ.เหนือคลอง
10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011478 :รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 2. 10011613 :รพ.วิชัยยุทธ
 3. 10011691 :รพ.วิภาวดี
 4. 10011703 :รพ.แพทย์ปัญญา
71กาญจนบุรี
 1. 71010732 :รพ.มะการักษ์
 2. 71011279 :รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 3. 71011280 :รพ.บ่อพลอย
 4. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 5. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 6. 71011285 :รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
 7. 71011286 :รพ.เลาขวัญ
 8. 71011288 :รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
 9. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46010709 :รพ.กาฬสินธุ์
 2. 46011078 :รพ.กมลาไสย
 3. 46011079 :รพ.ร่องคำ
 4. 46011085 :รพ.ท่าคันโท
 5. 46011086 :รพ.หนองกุงศรี
 6. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
 7. 46011449 :รพ.กุฉินารายณ์
 8. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62010721 :รพ.กำแพงเพชร
 2. 62011228 :รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
 3. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 4. 62011230 :รพ.คลองลาน
 5. 62011233 :รพ.พรานกระต่าย
 6. 62011235 :รพ.ทรายทองวัฒนา
40ขอนแก่น
 1. 40010995 :รพ.บ้านฝาง
 2. 40010997 :รพ.หนองเรือ
 3. 40010998 :รพ.ชุมแพ
 4. 40010999 :รพ.สีชมพู
 5. 40011000 :รพ.น้ำพอง
 6. 40011001 :รพ.อุบลรัตน์
 7. 40011004 :รพ.พล
 8. 40011006 :รพ.แวงน้อย
 9. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 10. 40011010 :รพ.ชนบท
 11. 40011011 :รพ.เขาสวนกวาง
 12. 40011445 :รพ.กระนวน
 13. 40012275 :รพ.สิรินธร ขอนแก่น
22จันทบุรี
 1. 22010664 :รพ.พระปกเกล้า
 2. 22010838 :รพ.โป่งน้ำร้อน
 3. 22010839 :รพ.มะขาม
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
 2. 20010826 :รพ.บ่อทอง
 3. 20013758 :รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18ชัยนาท
 1. 18010694 :รพ.ชัยนาทนเรนทร
 2. 18010802 :รพ.มโนรมย์
 3. 18010803 :รพ.วัดสิงห์
 4. 18010804 :รพ.สรรพยา
 5. 18010805 :รพ.สรรคบุรี
 6. 18010806 :รพ.หันคา
 7. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
 8. 18027975 :รพ.เนินขาม
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010970 :รพ.บ้านเขว้า
 3. 36010971 :รพ.คอนสวรรค์
 4. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 5. 36010973 :รพ.หนองบัวแดง
 6. 36010974 :รพ.จัตุรัส
 7. 36010975 :รพ.บำเหน็จณรงค์
 8. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 9. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 10. 36010978 :รพ.ภูเขียว
 11. 36010979 :รพ.บ้านแท่น
 12. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 13. 36010981 :รพ.คอนสาร
 14. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
 15. 36010983 :รพ.เนินสง่า
 16. 36010984 :รพ.ซับใหญ่
86ชุมพร
 1. 86011381 :รพ.ละแม
 2. 86011382 :รพ.พะโต๊ะ
92ตรัง
 1. 92010683 :รพ.ตรัง
 2. 92011412 :รพ.วังวิเศษ
 3. 92028817 :รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 4. 92050101 :รพ.สิเกา
 5. 92090100 :รพ.รัษฏา
23ตราด
 1. 23010845 :รพ.คลองใหญ่
 2. 23010847 :รพ.บ่อไร่
 3. 23010848 :รพ.แหลมงอบ
63ตาก
 1. 63010120 :รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 2. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
 3. 63020100 :รพ.บ้านตาก
 4. 63060120 :รพ.แม่สอด
26นครนายก
 1. 26010863 :รพ.ปากพลี
 2. 26010864 :รพ.บ้านนา
 3. 26010865 :รพ.องครักษ์
73นครปฐม
 1. 73010110 :รพ.นครปฐม
 2. 73021100 :รพ.กำแพงแสน
 3. 73030100 :รพ.นครชัยศรี
 4. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
 5. 73032100 :รพ.หลวงพ่อเปิ่น
 6. 73050100 :รพ.บางเลน
 7. 73060900 :รพ.สามพราน
 8. 73070100 :รพ.พุทธมณฑล
48นครพนม
 1. 40011104 :รพ.ปลาปาก
 2. 48011108 :รพ.เรณูนคร
30นครราชสีมา
 1. 30010100 :รพ.นครราชสีมา
 2. 30010871 :รพ.ครบุรี
 3. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 4. 30010874 :รพ.บ้านเหลื่อม
 5. 30010875 :รพ.จักราช
 6. 30010876 :รพ.โชคชัย
 7. 30010877 :รพ.ด่านขุนทด
 8. 30010878 :รพ.โนนไทย
 9. 30010879 :รพ.โนนสูง
 10. 30010880 :รพ.ขามสะแกแสง
 11. 30010882 :รพ.ประทาย
 12. 30010885 :รพ.ห้วยแถลง
 13. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 14. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 15. 30010889 :รพ.สีคิ้ว
 16. 30010890 :รพ.ปากช่องนานา
 17. 30010891 :รพ.หนองบุนนาก
 18. 30010893 :รพ.โนนแดง
 19. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
 20. 30011602 :รพ.เมืองยาง
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011325 :รพ.ยุพราชฉวาง
 2. 80011329 :รพ.ท่าศาลา
 3. 80011332 :รพ.ทุ่งใหญ่
 4. 80011334 :รพ.ร่อนพิบูลย์
 5. 80011523 :รพ.ค่ายวชิราวุธ
 6. 80040491 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
60นครสวรรค์
 1. 60010110 :โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์
 2. 60010110 :รพศ.สวรรค์ประชารักษ์
 3. 60011214 :รพ.ตาคลี
 4. 60011214 :โรงพยาบาลตาคลี
 5. 60011217 :รพ.พยุหะคีรี
 6. 60011513 :รพ.ค่ายจิระประวัติ
 7. 60030410 :รพ.ชุมแสง
 8. 60040110 :รพ.หนองบัว
 9. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
 10. 60051310 :รพ.บรรพตพิสัย
 11. 60060010 :รพ.เก้าเลี้ยว
 12. 60060120 :รพ.ตากฟ้า
 13. 60080010 :รพ.ท่าตะโก
 14. 60090810 :รพ.ไพศาลี
 15. 60110110 :รพ.ลาดยาว
 16. 60130110 :รพ.แม่วงก์
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
 2. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 3. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
 4. 12010760 :รพ.ปากเกร็ด
96นราธิวาส
 1. 96010750 :รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 2. 96010751 :รพ.สุไหงโก-ลก
 3. 96011437 :รพ.ระแงะ
 4. 96011440 :รพ.แว้ง
 5. 96011442 :รพ.สุไหงปาดี
 6. 96130100 :รพ.เจาะไอร้อง
55น่าน
 1. 55010716 :รพ.น่าน
 2. 55011178 :รพ.ทุ่งช้าง
 3. 55011179 :รพ.เชียงกลาง
 4. 55011180 :รพ.นาหมื่น
 5. 55011453 :รพร.ปัว
 6. 55011453 :รพ.ยุพราชปัว
31บุรีรัมย์
 1. 31030100 :รพ.กระสัง
 2. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 3. 31040100 :รพ.นางรอง
 4. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 5. 31090100 :รพ.พุทไธสง
 6. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 7. 31150100 :รพ.พลับพลาชัย
 8. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 9. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
 10. 31230100 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
13ปทุมธานี
 1. 13010687 :รพ.ปทุมธานี
 2. 13030100 :รพ.ประชาธปัตย์
 3. 13040100 :รพ.หนองเสือ
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77010737 :รพ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. 77011315 :รพ.กุยบุรี
 3. 77011316 :รพ.ทับสะแก
 4. 77011317 :รพ.บางสะพาน
 5. 77011319 :รพ.ปราณบุรี
25ปราจีนบุรี
 1. 25010861 :รพ.ศรีมหาโพธิ
 2. 25010862 :รพ.ศรีมโหสถ
94ปัตตานี
 1. 94011423 :รพ.โคกโพธิ์
 2. 94011424 :รพ.หนองจิก
 3. 94011425 :รพ.ปานาเระ
 4. 94011427 :รพ.ทุ่งยางแดง
 5. 94011429 :รพ.ยะหริ่ง
 6. 94011430 :รพ.ยะรัง
 7. 94011431 :รพ.แม่ลาน
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010100 :รพ.พระนครศรีอยุธยา
 2. 14010688 :รพ.เสนา
 3. 14010769 :รพ.สมเด็จพระสังฆราช
 4. 14010773 :รพ.บางปะหัน
 5. 14010774 :รพ.ผักไห่
 6. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 7. 14110000 :รพ.วังน้อย
 8. 14150000 :รพ.มหาราช
 9. 14160000 :รพ.บ้านแพรก
56พะเยา
 1. 56010717 :รพ.พะเยา
 2. 56010718 :รพ.เชียงคำ
 3. 56020100 :รพ.จุน
 4. 56040100 :รพ.เชียงม่วน
 5. 56050100 :รพ.ดอกคำใต้
 6. 56060100 :รพ.ปง
 7. 56070100 :รพ.แม่ใจ
82พังงา
 1. 82050300 :รพ.บางไทร พังงา
93พัทลุง
 1. 93010200 :รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
 2. 93010747 :รพ.พัทลุง
 3. 93011414 :รพ.กงหรา
 4. 93011415 :รพ.เขาชัยสน
 5. 93011416 :รพ.ตะโหมด
 6. 93011417 :รพ.ควนขนุน
 7. 93011418 :รพ.ปากพะยูน
 8. 93011420 :รพ.ป่าบอน
 9. 93011421 :รพ.บางแก้ว
 10. 93011422 :รพ.ป่าพะยอม
66พิจิตร
 1. 66010120 :รพ.พิจิตร
 2. 66020100 :รพ.วังทรายพูน
 3. 66027978 :รพ.สากเหล็ก
 4. 66030100 :รพ.โพธิ์ประทับช้าง
 5. 66070100 :รพ.สามง่าม
 6. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
 7. 66120100 :รพ.วชิรบารมี
65พิษณุโลก
 1. 65011251 :รพ.ชาติตระการ
 2. 65011252 :รพ.บางระกำ
 3. 65011253 :รพ.บางกระทุ่ม
 4. 65011256 :รพ.วังทอง
 5. 65011257 :รพ.เนินมะปราง
 6. 65011455 :รพร.นครไทย
 7. 65014972 :รพ.ม.นเรศวร
83ภูเก็ต
 1. 83011355 :รพ.ป่าตอง
 2. 83011356 :รพ.ถลาง
 3. 83012184 :รพ.กรุงเทพภูเก็ต
44มหาสารคาม
 1. 44000500 :รพ.กุดรัง
 2. 44010002 :รพ.ชื่นชม
 3. 44010707 :รพ.มหาสารคาม
 4. 44011051 :รพ.แกดำ
 5. 44011052 :รพ.โกสุมพิสัย
 6. 44011055 :รพ.บรบือ
 7. 44011056 :รพ.นาเชือก
 8. 44011057 :รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
 9. 44011058 :รพ.วาปีปทุม
 10. 44011059 :รพ.นาดูน
 11. 44011061 :รพ.สุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาลัยมหาสาร
49มุกดาหาร
 1. 49011115 :รพ.ดงหลวง
 2. 49011116 :รพ.คำชะอี
 3. 49011117 :รพ.หว้านใหญ่
95ยะลา
 1. 95010749 :รพ.เบตง
 2. 95011434 :รพ.รามัน
 3. 95013806 :รพ.กาบัง
 4. 95024689 :โรงพยาบาลกรงปินัง
35ยโสธร
 1. 35010701 :รพท.ยโสธร
 2. 35010701 :รพ.ยโสธร
 3. 35010965 :รพ.คำเขื่อนแก้ว
 4. 35010966 :รพ.ป่าติ้ว
 5. 35010967 :รพ.มหาชนะชัย
 6. 35010968 :รพ.ค้อวัง
 7. 35011444 :รพ.เลิงนกทา
85ระนอง
 1. 85010743 :รพ.ระนอง
 2. 85011323 :รพ.ละอุ่น
 3. 85011372 :รพ.กะเปอร์
 4. 85011373 :รพ.กระบุรี
 5. 85011374 :รพ.สุขสำราญ
21ระยอง
 1. 21010827 :รพ.มาบตาพุด
 2. 21010829 :รพ.แกลง
 3. 21010830 :รพ.วังจันทร์
 4. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 5. 21010833 :รพ.เขาชะเมา
 6. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
70ราชบุรี
 1. 70010677 :รพ.ราชบุรี
 2. 70010728 :รพ.ดำเนินสะดวก
 3. 70011274 :รพ.บางแพ
 4. 70011275 :รพ.เจ็ดเสมียน
 5. 70011277 :รพ.วัดเพลง
 6. 70011726 :รพ.ปากท่อ
45ร้อยเอ็ด
 1. 45010708 :รพ.ร้อยเอ็ด
 2. 45011061 :รพ.เกษตรวิสัย
 3. 45011062 :รพ.ปทุมรัตต์
 4. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 5. 45011065 :รพ.พนมไพร
 6. 45011066 :รพ.โพนทอง
 7. 45011067 :รพ.โพธิ์ชัย
 8. 45011068 :รพ.หนองพอก
 9. 45011069 :รพ.เสลภูมิ
 10. 45011070 :รพ.สุวรรณภูมิ
 11. 45011071 :รพ.เมืองสรวง
 12. 45011072 :รพ.โพนทราย
 13. 45011074 :รพ.เมยวดี
 14. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
 15. 45011076 :รพ.จังหาร
16ลพบุรี
 1. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
 2. 16010792 :รพ.ท่าวุ้ง
 3. 16010794 :รพ.สระโบสถ์
 4. 16010795 :รพ.โคกเจริญ
52ลำปาง
 1. 52005001 :รพ.งาว
 2. 52011146 :รพ.แม่เมาะ
 3. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 4. 52030001 :รพ.เกาะคา
 5. 52040001 :รพ.เสริมงาม
 6. 52060001 :รพ.แจ้ห่ม
 7. 52080001 :รพ.เถิน
 8. 52090001 :รพ.แม่พริก
 9. 52120001 :รพ.ห้างฉัตร
51ลำพูน
 1. 51010714 :รพ.ลำพูน
 2. 51011140 :รพ.แม่ทา
 3. 51011141 :รพ.บ้านโฮ่ง
 4. 51011142 :รพ.ลี้
 5. 51011144 :รพ.ป่าซาง
 6. 51024956 :รพ.เวียงหนองล่อง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 2. 33010930 :รพ.ขุขันธ์
 3. 33010934 :รพ.ราษีไศล
 4. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 5. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 6. 33010940 :รพ.วังหิน
 7. 33010943 :รพ.เมืองจันทร์
 8. 33023125 :รพ.เบญจลักษ์ฯ
 9. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
47สกลนคร
 1. 47010100 :รพ.สกลนคร
 2. 47020100 :รพ.กุสุมาลย์
 3. 47040100 :รพ.พระอาจารย์ฝั่น
 4. 47050100 :รพ.พังโคน
 5. 47080100 :รพ.วารนรนิวาส
 6. 47090100 :รพ.คำตากล้า
 7. 47100100 :รพ.บ้านม่วง
 8. 47110100 :รพ.อากาศอำนวย
 9. 47160200 :รพ.เจริญศิลป์
 10. 47170200 :รพ.โพนนาแก้ว
 11. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90010682 :รพ.หาดใหญ่
 2. 90010745 :รพ.สงขลา
 3. 90011386 :รพ.สทิงพระ
 4. 90011387 :รพ.จะนะ
 5. 90011388 :รพ.สมเด็จฯนาทวี
 6. 90011388 :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อำเภอนาทวี
 7. 90011390 :รพ.เทพา
 8. 90011391 :รพ.สะบ้าย้อย
 9. 90011392 :รพ.ระโนด
 10. 90011393 :รพ.กระแสสินธุ์
 11. 90011394 :รพ.รัตภูมิ
 12. 90011396 :รพ.นาหม่อม
 13. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 14. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
 15. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
 16. 90011400 :รพ.สิงหนคร
 17. 90011401 :รพ.คลองหอยโข่ง
11สมุทรปราการ
 1. 11020100 :รพ.บางบ่อ
75สมุทรสงคราม
 1. 75010735 :รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 2. 75011307 :รพ.อัมพวา
19สระบุรี
 1. 19010695 :รพ.พระพุทธบาท
 2. 19010807 :รพ.แก่งคอย
 3. 19010809 :รพ.วิหารแดง
 4. 19010810 :รพ.หนองแซง
 5. 19010811 :รพ.บ้านหมอ
 6. 19010812 :รพ.ดอนพุด
 7. 19010814 :รพ.เสาไห้
 8. 19010815 :รพ.มวกเหล็ก
27สระแก้ว
 1. 27010866 :รพ.คลองหาด
17สิงห์บุรี
 1. 17030200 :รพ.ค่ายบางระจัน
 2. 17050200 :รพ.ท่าช้าง
 3. 17060320 :รพ.อินทร์บุรี
72สุพรรณบุรี
 1. 72010110 :รพศ.เจ้าพระยายมราช
 2. 72020100 :รพ.เดิมบางนางบวช
 3. 72090100 :รพ.อู่ทอง
 4. 72100100 :รพ.หนองหญ้าไซ
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84010681 :รพ.สุราษฎร์ธานี
 2. 84010742 :รพ.เกาะสมุย
 3. 84011358 :รพ.ดอนสัก
 4. 84011361 :รพ.ท่าชนะ
 5. 84011362 :รพ.คีรีรัฐ
 6. 84011363 :รพ.บ้านตาขุน
 7. 84011365 :รพ.ท่าฉาง
 8. 84011366 :รพ.บ้านนาสาร
 9. 84011367 :รพ.บ้านนาเดิม
 10. 84011459 :รพร.เวียงสระ
 11. 84014862 :รพ.กองบิน 7
32สุรินทร์
 1. 32010916 :รพ.ท่าตูม
 2. 32010917 :รพ.จอมพระ
 3. 32010918 :รพ.ปราสาท
 4. 32010919 :รพ.กาบเชิง
 5. 32010920 :รพ.รัตนบุรี
 6. 32010925 :รพ.สำโรงทาบ
 7. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
 8. 32027843 :รพ.ศรีณรงค์
 9. 32027844 :รพ.โนนนารายณ์
64สุโขทัย
 1. 64010724 :รพ.สุโขทัย
 2. 64010725 :รพ.ศรีสังวร
 3. 64011244 :รพ.บ้านด่านลานหอย
 4. 64011245 :รพ.คีรีมาศ
 5. 64011246 :รพ.กงไกรลาศ
 6. 64011247 :รพ.ศรีสัชนาลัย
 7. 64011248 :รพ.สวรรคโลก
 8. 64011250 :รพ.ทุ่งเสลี่ยม
43หนองคาย
 1. 43011042 :รพ.โพนพิสัย
 2. 43011045 :รพ.สังคม
 3. 43011448 :รพ.ยุพราชท่าบ่อ
39หนองบัวลำภู
 1. 39030115 :รพช.โนนสัง
 2. 39040107 :รพ.ศรีบุญเรือง
 3. 39060100 :รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
37อำนาจเจริญ
 1. 37010703 :รพ.อำนาจเจริญ
 2. 37010985 :รพ.ชานุมาน
 3. 37010986 :รพ.ปทุมราชวงศา
 4. 37010988 :รพ.เสนาง คนิคม
 5. 37010989 :รพ.หัวตะพาน
 6. 37010990 :รพ.ลืออำนาจ
41อุดรธานี
 1. 41010671 :รพ.อุดรธานี
 2. 41011014 :รพ.หนองวัวซอ
 3. 41011015 :รพ.กุมภวาปี
 4. 41011016 :รพ.ห้วยเกิ้ง
 5. 41011018 :รพ.หนองหาน
 6. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 7. 41011025 :รพ.เพ็ญ
 8. 41011026 :รพ.สร้างคอม
 9. 41011027 :รพ.หนองแสง
 10. 41011028 :รพ.นายูง
 11. 41011446 :รพ.บ้านดุง
 12. 41011501 :รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
53อุตรดิตถ์
 1. 53010673 :รพศ.อุตรดิตถ์
 2. 53011159 :รพ.ท่าปลา
 3. 53011160 :รพ.น้ำปาด
 4. 53011161 :รพ.ฟากท่า
 5. 53011162 :รพ.บ้านโคก
 6. 53011164 :รพ.ลับแล
 7. 53011165 :รพ.ทองแสนขัน
61อุทัยธานี
 1. 61010720 :รพ.อุทัยธานี
 2. 61040000 :รพ.หนองฉาง
 3. 61050000 :รพ.หนองขาหย่าง
 4. 61060000 :รพ.บ้านไร่
 5. 61080000 :รพ.ห้วยคต
34อุบลราชธานี
 1. 34010945 :รพ.โขงเจียม
 2. 34010946 :รพ.เขื่องใน
 3. 34010952 :รพ.กุดข้าวปุ้น
 4. 34010956 :รพ.พิบูลมังสาหาร
 5. 34010957 :รพ.ตาลสุม
 6. 34021984 :รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
 7. 34240032 :รพ.นาตาล
15อ่างทอง
 1. 15010689 :รพ.อ่างทอง
 2. 15010782 :รพ.ไชโย
 3. 15010784 :รพ.ป่าโมก
 4. 15010785 :รพ.โพธิ์ทอง
 5. 15010786 :รพ.แสวงหา
 6. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57010674 :รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 2. 57011189 :รพ.เทิง
 3. 57011190 :รพ.พาน
 4. 57011191 :รพ.ป่าแดด
 5. 57011192 :รพ.แม่จัน
 6. 57011194 :รพ.แม่สาย
 7. 57011195 :รพ.แม่สรวย
 8. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 9. 57011197 :รพ.พญาเม็งราย
 10. 57011198 :รพ.เวียงแก่น
 11. 57011199 :รพ.ขุนตาล
 12. 57011200 :รพ.แม่ฟ้าหลวง
 13. 57011201 :รพ.แม่ลาว
 14. 57011202 :รพ.เวียงเชียงรุ้ง
 15. 57011454 :รพร.เชียงของ
 16. 57015012 :รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 17. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011119 :รพ.จอมทอง
 2. 50011123 :รพ.แม่แตง
 3. 50011124 :รพ.สะเมิง
 4. 50011127 :รพ.พร้าว
 5. 50011128 :รพ.สันป่าตอง
 6. 50011129 :รพ.สันกำแพง
 7. 50011131 :รพ.หางดง
 8. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 9. 50011135 :รพ.สารภี
 10. 50011136 :รพ.เวียงแหง
 11. 50011137 :รพ.ไชยปราการ
 12. 50011643 :รพ.ดอยหล่อ
 13. 50014465 :รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
 14. 50023736 :รพ.วัดจันทร์
76เพชรบุรี
 1. 76010736 :รพ.พระจอมเกล้าฯ
 2. 76011308 :รพ.เขาย้อย
 3. 76011311 :รพ.ท่ายาง
 4. 76011312 :รพ.บ้านลาด
 5. 76011313 :รพ.บ้านแหลม
 6. 76011314 :รพ.แก่งกระจาน
67เพชรบูรณ์
 1. 67011264 :รพ.ชนแดน
 2. 67011266 :รพ.วิชียรบุรี
 3. 67011267 :รพ.ศรีเทพ
 4. 67011268 :รพ.หนองไผ่
 5. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
 6. 67011270 :รพ.น้ำหนาว
 7. 67011457 :รพ.หล่มเก่า
42เลย
 1. 42000100 :รพ.ภูกระดึง
 2. 42010100 :รพ.ภูหลวง
 3. 42020100 :รพ.นาด้วง
 4. 42028861 :รพ.หนองหิน
 5. 42030201 :รพ.เอราวัณ
 6. 42050100 :รพ.ด่านซ้าย
 7. 42070100 :รพ.ภูเรือ
 8. 42090100 :รพ.วังสะพุง
 9. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54010715 :รพ.แพร่
 2. 54011166 :รพ.ร้องกวาง
 3. 54011167 :รพ.ลอง
 4. 54011169 :รพ.สูงเม่น
 5. 54011170 :รพ.สอง
 6. 54011171 :รพ.วังชิ้น
 7. 54011172 :รพ.หนองม่วงไข่
 8. 54011452 :รพร.เด่นชัย
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58010719 :รพ.ศรีสังวาลย์
 2. 58011203 :รพ.ขุนยวม
 3. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
 4. 58011208 :รพ.ปางมะผ้า
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลา ของแต่ละจังหวัด
1. 81:กระบี่ [2]2. 10:กรุงเทพมหานคร [4]3. 71:กาญจนบุรี [9]4. 46:กาฬสินธุ์ [8]5. 62:กำแพงเพชร [6]
6. 40:ขอนแก่น [13]7. 22:จันทบุรี [3]8. 20:ชลบุรี [3]9. 18:ชัยนาท [8]10. 36:ชัยภูมิ [16]
11. 86:ชุมพร [2]12. 92:ตรัง [5]13. 23:ตราด [3]14. 63:ตาก [4]15. 26:นครนายก [3]
16. 73:นครปฐม [8]17. 48:นครพนม [2]18. 30:นครราชสีมา [20]19. 80:นครศรีธรรมราช [6]20. 60:นครสวรรค์ [16]
21. 12:นนทบุรี [4]22. 96:นราธิวาส [6]23. 55:น่าน [6]24. 31:บุรีรัมย์ [10]25. 13:ปทุมธานี [3]
26. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [5]27. 25:ปราจีนบุรี [2]28. 94:ปัตตานี [7]29. 14:พระนครศรีอยุธยา [9]30. 56:พะเยา [7]
31. 82:พังงา [1]32. 93:พัทลุง [10]33. 66:พิจิตร [7]34. 65:พิษณุโลก [7]35. 83:ภูเก็ต [3]
36. 44:มหาสารคาม [11]37. 49:มุกดาหาร [3]38. 95:ยะลา [4]39. 35:ยโสธร [7]40. 85:ระนอง [5]
41. 21:ระยอง [6]42. 70:ราชบุรี [6]43. 45:ร้อยเอ็ด [15]44. 16:ลพบุรี [4]45. 52:ลำปาง [9]
46. 51:ลำพูน [6]47. 33:ศรีสะเกษ [9]48. 47:สกลนคร [11]49. 90:สงขลา [17]50. 11:สมุทรปราการ [1]
51. 75:สมุทรสงคราม [2]52. 19:สระบุรี [8]53. 27:สระแก้ว [1]54. 17:สิงห์บุรี [3]55. 72:สุพรรณบุรี [4]
56. 84:สุราษฎร์ธานี [11]57. 32:สุรินทร์ [9]58. 64:สุโขทัย [8]59. 43:หนองคาย [3]60. 39:หนองบัวลำภู [3]
61. 37:อำนาจเจริญ [6]62. 41:อุดรธานี [12]63. 53:อุตรดิตถ์ [7]64. 61:อุทัยธานี [5]65. 34:อุบลราชธานี [7]
66. 15:อ่างทอง [6]67. 57:เชียงราย [17]68. 50:เชียงใหม่ [14]69. 76:เพชรบุรี [6]70. 67:เพชรบูรณ์ [7]
71. 42:เลย [9]72. 54:แพร่ [8]73. 58:แม่ฮ่องสอน [4]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 502 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก