สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 49 พ.ศ. 2561
สัปดาห์ที่ 49 พ.ศ. 2561
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด965
ส่งรายงาน ทันเวลา 475
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%69
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %5

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.comขณะนี้ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้

      โดยแจ้งและส่งข้อมูลสมาชิกที่ระบาดวิทยาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่าน
และระบบฯ จะดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสสมาชิก
และจะจัดส่งรหัสสมาชิก พร้อมทั้งรหัสผ่าน ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้ระบาดวิทยาจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสมาชิกจังหวัด"


      กรณีต้องการให้ผู้ดูแลป้อนข้อมูลสมาชิกให้ ช่วยแจ้งและส่งข้อมูลสมาชิกมาที่ n4573340@hotmail.com ตามรายละเอียดข้อมูลลิ้งค์นี้ ข้อมูลสมาชิก
© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน