สรุป การรายงานผู้ป่วย ILI มายังสำนักระบาดวิทยา อย่างสม่ำเสมอ ทุกสัปดาห์ ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

รหัสจังหวัด จังหวัด จน.สถานพยาล[รพ.คำนวณ]wk40
[2014-10-05]
wk41
[2014-10-12]
wk42
[2014-10-19]
wk43
[2014-10-26]
wk44
[2014-11-02]
wk45
[2014-11-09]
wk46
[2014-11-16]
wk47
[2014-11-23]
wk48
[2014-11-30]
wk49
[2014-12-07]
wk50
[2014-12-14]
wk51
[2014-12-21]
wk52
[2014-12-28]
wk1
[2015-01-04]
wk2
[2015-01-11]
wk3
[2015-01-18]
wk4
[2015-01-25]
wk5
[2015-02-01]
wk6
[2015-02-08]
wk7
[2015-02-15]
wk8
[2015-02-22]
wk9
[2015-03-01]
wk10
[2015-03-08]
wk11
[2015-03-15]
wk12
[2015-03-22]
wk13
[2015-03-29]
wk14
[2015-04-05]
wk15
[2015-04-12]
wk16
[2015-04-19]
wk17
[2015-04-26]
wk18
[2015-05-03]
wk19
[2015-05-10]
wk20
[2015-05-17]
wk21
[2015-05-24]
wk22
[2015-05-31]
wk23
[2015-06-07]
wk24
[2015-06-14]
wk25
[2015-06-21]
wk26
[2015-06-28]
wk27
[2015-07-05]
wk28
[2015-07-12]
wk29
[2015-07-19]
wk30
[2015-07-26]
wk31
[2015-08-02]
wk32
[2015-08-09]
wk33
[2015-08-16]
wk34
[2015-08-23]
wk35
[2015-08-30]
wk36
[2015-09-06]
wk37
[2015-09-13]
wk38
[2015-09-20]
wk39
[2015-09-27]
รวม % คะแนนเต็ม 10
10กรุงเทพมหานคร34[26]7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92
7
26.92

0.00
8
30.77
8
30.77
5
19.23
3
11.54
4
15.38
4
15.38
4
15.38
6
23.08
5
19.23
4
15.38
4
15.38
4
15.38
5
19.23
8
30.77
4
15.38
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
8
30.77
26.042.60
11สมุทรปราการ8[8]7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
6
75.00

0.00
7
87.50
7
87.50
5
62.50
3
37.50
5
62.50
5
62.50
4
50.00
4
50.00
4
50.00
3
37.50
6
75.00
7
87.50
5
62.50
7
87.50
4
50.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
72.847.28
12นนทบุรี16[13]9
69.23
8
61.54
8
61.54
7
53.85
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
7
53.85
7
53.85
7
53.85
7
53.85

0.00
9
69.23
8
61.54
2
15.38
3
23.08
4
30.77
4
30.77
3
23.08
4
30.77
6
46.15
6
46.15
4
30.77
4
30.77
5
38.46
8
61.54
5
38.46
10
76.92
10
76.92
10
76.92
10
76.92
9
69.23
9
69.23
10
76.92
10
76.92
10
76.92
10
76.92
10
76.92
10
76.92
10
76.92
8
61.54
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
58.145.81
13ปทุมธานี8[8]7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50
7
87.50

0.00
8
100.00
8
100.00
3
37.50
3
37.50
3
37.50
5
62.50
4
50.00
4
50.00
3
37.50
2
25.00
2
25.00
3
37.50
3
37.50
7
87.50
2
25.00
8
100.00
7
87.50
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
7
87.50
7
87.50
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
7
87.50
79.817.98
14พระนครศรีอยุธยา16[16]15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75

0.00
16
100.00
16
100.00
8
50.00
7
43.75
6
37.50
8
50.00
5
31.25
7
43.75
6
37.50
5
31.25
6
37.50
7
43.75
6
37.50
16
100.00
6
37.50
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
83.538.35
15อ่างทอง7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
1
14.29
1
14.29

0.00
2
28.57
2
28.57
1
14.29
3
42.86
3
42.86
2
28.57
2
28.57
3
42.86
4
57.14
3
42.86
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
80.498.05
16ลพบุรี11[11]11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
10
90.91

0.00
10
90.91
10
90.91
5
45.45
6
54.55
6
54.55
6
54.55
5
45.45
4
36.36
6
54.55
5
45.45
5
45.45
4
36.36
7
63.64
8
72.73
5
45.45
10
90.91
10
90.91
10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
9
81.82
8
72.73
9
81.82
9
81.82
9
81.82
77.977.80
17สิงห์บุรี7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
5
71.43

0.00
6
85.71
7
100.00

0.00

0.00
2
28.57

0.00

0.00

0.00
2
28.57
2
28.57

0.00

0.00
1
14.29
6
85.71
1
14.29
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
6
85.71
5
71.43
6
85.71
7
100.00
6
85.71
6
85.71
7
100.00
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
4
57.14
7
100.00
7
100.00
71.157.12
18ชัยนาท9[8]6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
5
62.50
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00

0.00
6
75.00
6
75.00

0.00
3
37.50
2
25.00
1
12.50
1
12.50
2
25.00
3
37.50
2
25.00

0.00
1
12.50
2
25.00
5
62.50
1
12.50
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
6
75.00
60.106.01
19สระบุรี14[13]13
100.00
13
100.00
13
100.00
13
100.00
13
100.00
13
100.00
13
100.00
13
100.00
12
92.31
11
84.62
11
84.62
11
84.62

0.00
11
84.62
11
84.62
4
30.77
4
30.77
3
23.08
4
30.77
3
23.08
4
30.77
2
15.38
5
38.46
5
38.46
4
30.77
4
30.77
11
84.62

0.00
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
10
76.92
10
76.92
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
11
84.62
71.897.19
20ชลบุรี15[15]14
93.33
13
86.67
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
14
93.33
13
86.67

0.00
14
93.33
14
93.33
13
86.67
10
66.67
10
66.67
10
66.67
11
73.33
9
60.00
10
66.67
9
60.00
9
60.00
9
60.00
10
66.67
13
86.67
8
53.33
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
12
80.00
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
12
80.00
11
73.33
12
80.00
12
80.00
11
73.33
12
80.00
12
80.00
12
80.00
11
73.33
11
73.33
11
73.33
79.497.95
21ระยอง10[10]10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
9
90.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00

0.00
9
90.00
9
90.00
2
20.00
1
10.00
2
20.00
3
30.00
1
10.00
2
20.00
1
10.00
3
30.00
5
50.00
2
20.00
2
20.00
8
80.00
1
10.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
9
90.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
9
90.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
78.467.85
22จันทบุรี12[12]11
91.67
11
91.67
10
83.33
10
83.33
9
75.00
7
58.33
7
58.33
7
58.33
7
58.33
7
58.33
7
58.33
7
58.33

0.00
7
58.33
7
58.33
4
33.33
5
41.67
5
41.67
3
25.00
5
41.67
3
25.00
4
33.33
3
25.00
3
25.00
4
33.33
5
41.67
6
50.00
4
33.33
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
6
50.00
50.005.00
23ตราด8[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
3
42.86
2
28.57
3
42.86
3
42.86
2
28.57
3
42.86
1
14.29
2
28.57
1
14.29
3
42.86
1
14.29
6
85.71
3
42.86
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
81.598.16
24ฉะเชิงเทรา10[10]5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00

0.00
5
50.00
5
50.00
1
10.00
2
20.00
2
20.00
2
20.00
2
20.00
4
40.00
3
30.00
2
20.00
3
30.00
3
30.00
2
20.00
5
50.00
2
20.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
5
50.00
42.884.29
25ปราจีนบุรี7[7]6
85.71
6
85.71
6
85.71
5
71.43
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71

0.00
6
85.71
7
100.00
5
71.43
6
85.71
5
71.43
5
71.43
6
85.71
5
71.43
5
71.43
4
57.14
3
42.86
4
57.14
3
42.86
6
85.71
4
57.14
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
74.187.42
26นครนายก6[6]6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
4
66.67
5
83.33

0.00
6
100.00
6
100.00
3
50.00
4
66.67
2
33.33
3
50.00
3
50.00
2
33.33
2
33.33
2
33.33
3
50.00
3
50.00
3
50.00
6
100.00
3
50.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
80.138.01
27สระแก้ว7[7]6
85.71
6
85.71
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43

0.00
5
71.43
5
71.43
3
42.86
2
28.57
2
28.57
1
14.29
3
42.86
2
28.57
3
42.86
3
42.86
2
28.57
3
42.86
2
28.57
4
57.14
2
28.57
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
4
57.14
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
3
42.86
50.825.08
30นครราชสีมา35[34]31
91.18
30
88.24
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
32
94.12
32
94.12
31
91.18
31
91.18

0.00
32
94.12
32
94.12
6
17.65
5
14.71
4
11.76
8
23.53
4
11.76
2
5.88
8
23.53
2
5.88
7
20.59
9
26.47
1
2.94
16
47.06
5
14.71
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
32
94.12
32
94.12
33
97.06
33
97.06
33
97.06
32
94.12
33
97.06
33
97.06
33
97.06
32
94.12
32
94.12
33
97.06
73.597.36
31บุรีรัมย์25[24]20
83.33
20
83.33
19
79.17
20
83.33
19
79.17
20
83.33
19
79.17
19
79.17
21
87.50
21
87.50
21
87.50
21
87.50

0.00
21
87.50
21
87.50
10
41.67
6
25.00
5
20.83
6
25.00
6
25.00
6
25.00
3
12.50
5
20.83
5
20.83
5
20.83
5
20.83
14
58.33
2
8.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
19
79.17
20
83.33
20
83.33
20
83.33
19
79.17
18
75.00
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
20
83.33
21
87.50
21
87.50
21
87.50
21
87.50
21
87.50
67.396.74
32สุรินทร์17[17]17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
16
94.12
16
94.12
17
100.00
16
94.12
16
94.12

0.00
17
100.00
17
100.00
6
35.29
5
29.41
5
29.41
4
23.53
4
23.53
2
11.76
4
23.53
3
17.65
3
17.65
5
29.41
3
17.65
13
76.47
5
29.41
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
16
94.12
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
79.527.95
33ศรีสะเกษ23[23]21
91.30
21
91.30
20
86.96
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30
21
91.30

0.00
23
100.00
23
100.00
9
39.13
12
52.17
10
43.48
11
47.83
7
30.43
12
52.17
10
43.48
10
43.48
6
26.09
8
34.78
15
65.22
18
78.26
12
52.17
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
22
95.65
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
23
100.00
22
95.65
23
100.00
23
100.00
23
100.00
82.538.25
34อุบลราชธานี28[26]22
84.62
22
84.62
22
84.62
22
84.62
20
76.92
21
80.77
21
80.77
21
80.77
21
80.77
21
80.77
20
76.92
19
73.08

0.00
26
100.00
26
100.00
17
65.38
13
50.00
17
65.38
12
46.15
16
61.54
9
34.62
11
42.31
14
53.85
12
46.15
10
38.46
19
73.08
23
88.46
12
46.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
24
92.31
23
88.46
23
88.46
22
84.62
22
84.62
22
84.62
22
84.62
21
80.77
21
80.77
21
80.77
21
80.77
20
76.92
20
76.92
19
73.08
20
76.92
21
80.77
76.267.63
35ยโสธร10[9]9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00

0.00
9
100.00
9
100.00
3
33.33
3
33.33
8
88.89
3
33.33
4
44.44
2
22.22
1
11.11
2
22.22

0.00
1
11.11
1
11.11
2
22.22
2
22.22
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
79.917.99
36ชัยภูมิ16[16]16
100.00
15
93.75
15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00

0.00
15
93.75
16
100.00
1
6.25
1
6.25
2
12.50

0.00

0.00
2
12.50
1
6.25
1
6.25
1
6.25

0.00

0.00
1
6.25
1
6.25
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
15
93.75
15
93.75
15
93.75
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
16
100.00
15
93.75
15
93.75
72.487.25
37อำนาจเจริญ7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
1
14.29
2
28.57

0.00
4
57.14
1
14.29
2
28.57
2
28.57
1
14.29
3
42.86
2
28.57
2
28.57
7
100.00
2
28.57
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
81.048.10
38บึงกาฬ8[8]4
50.00
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50

0.00
3
37.50
2
25.00
3
37.50
1
12.50
1
12.50
1
12.50
1
12.50
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
3
37.50
28.372.84
39หนองบัวลำภู7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
3
42.86
2
28.57
3
42.86
5
71.43
5
71.43
2
28.57
4
57.14
3
42.86
2
28.57
4
57.14
4
57.14
4
57.14
2
28.57
7
100.00
7
100.00
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
5
71.43
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
5
71.43
5
71.43
78.027.80
40ขอนแก่น23[22]22
100.00
20
90.91
21
95.45
20
90.91
20
90.91
20
90.91
18
81.82
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36

0.00
21
95.45
21
95.45
11
50.00
12
54.55
11
50.00
10
45.45
11
50.00
14
63.64
12
54.55
10
45.45
9
40.91
5
22.73
8
36.36
14
63.64
9
40.91
20
90.91
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
18
81.82
19
86.36
19
86.36
19
86.36
18
81.82
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
19
86.36
20
90.91
19
86.36
20
90.91
20
90.91
20
90.91
20
90.91
20
90.91
76.497.65
41อุดรธานี23[23]18
78.26
16
69.57
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91

0.00
19
82.61
19
82.61
8
34.78
9
39.13
8
34.78
6
26.09
9
39.13
4
17.39
7
30.43
6
26.09
8
34.78
5
21.74
6
26.09
15
65.22
4
17.39
18
78.26
18
78.26
18
78.26
18
78.26
18
78.26
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
17
73.91
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
19
82.61
64.216.42
42เลย14[14]14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00

0.00
14
100.00
14
100.00

0.00
1
7.14
3
21.43
3
21.43
3
21.43
3
21.43
2
14.29
2
14.29
3
21.43

0.00
3
21.43
9
64.29
3
21.43
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
14
100.00
77.477.75
43หนองคาย6[6]5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33

0.00
6
100.00
6
100.00
3
50.00
4
66.67
4
66.67
5
83.33
4
66.67
4
66.67
4
66.67
3
50.00
2
33.33
3
50.00
5
83.33
6
100.00
5
83.33
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
6
100.00
6
100.00
85.588.56
44มหาสารคาม14[14]14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
14
100.00
14
100.00
12
85.71
14
100.00

0.00
14
100.00
13
92.86
8
57.14
4
28.57
4
28.57
5
35.71
4
28.57
2
14.29
5
35.71
4
28.57
6
42.86
5
35.71
7
50.00
9
64.29
4
28.57
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
14
100.00
13
92.86
14
100.00
13
92.86
14
100.00
12
85.71
13
92.86
13
92.86
13
92.86
13
92.86
12
85.71
12
85.71
13
92.86
79.817.98
45ร้อยเอ็ด20[20]17
85.00
15
75.00
16
80.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
16
80.00

0.00
17
85.00
17
85.00
3
15.00
5
25.00
3
15.00
3
15.00
1
5.00
1
5.00
3
15.00
4
20.00
2
10.00
2
10.00
5
25.00
11
55.00
2
10.00
16
80.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
16
80.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
16
80.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
17
85.00
65.776.58
46กาฬสินธุ์18[18]13
72.22
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
14
77.78
12
66.67

0.00
14
77.78
14
77.78
3
16.67
3
16.67
6
33.33
3
16.67
6
33.33
4
22.22
3
16.67
6
33.33
5
27.78
7
38.89
6
33.33
9
50.00
3
16.67
13
72.22
13
72.22
13
72.22
13
72.22
13
72.22
13
72.22
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
11
61.11
11
61.11
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
12
66.67
58.655.87
47สกลนคร18[18]17
94.44
18
100.00
18
100.00
18
100.00
17
94.44
17
94.44
17
94.44
16
88.89
17
94.44
17
94.44
17
94.44
17
94.44

0.00
18
100.00
18
100.00
7
38.89
6
33.33
7
38.89
6
33.33
4
22.22
7
38.89
6
33.33
8
44.44
5
27.78
4
22.22
6
33.33
15
83.33
7
38.89
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
17
94.44
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
17
94.44
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
18
100.00
17
94.44
81.098.11
48นครพนม13[12]11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67

0.00
11
91.67
11
91.67
6
50.00
5
41.67
6
50.00
5
41.67
5
41.67
6
50.00
4
33.33
4
33.33
3
25.00
6
50.00
6
50.00
11
91.67
6
50.00
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
10
83.33
10
83.33
10
83.33
77.887.79
49มุกดาหาร7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
3
42.86
3
42.86
7
100.00
2
28.57
3
42.86
1
14.29
1
14.29
4
57.14
3
42.86
2
28.57
4
57.14
4
57.14
4
57.14
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
83.528.35
50เชียงใหม่26[26]19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
19
73.08
20
76.92
19
73.08
20
76.92

0.00
26
100.00
26
100.00
12
46.15
5
19.23
9
34.62
10
38.46
11
42.31
4
15.38
7
26.92
7
26.92
6
23.08
5
19.23
9
34.62
20
76.92
9
34.62
25
96.15
25
96.15
25
96.15
25
96.15
24
92.31
24
92.31
24
92.31
23
88.46
23
88.46
23
88.46
23
88.46
23
88.46
23
88.46
22
84.62
23
88.46
23
88.46
23
88.46
22
84.62
23
88.46
23
88.46
23
88.46
22
84.62
23
88.46
23
88.46
70.717.07
51ลำพูน10[10]10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00

0.00
9
90.00
9
90.00
5
50.00
3
30.00

0.00
3
30.00
4
40.00
2
20.00
5
50.00
4
40.00
6
60.00
5
50.00
4
40.00
9
90.00
6
60.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
77.507.75
52ลำปาง16[16]16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00

0.00
16
100.00
16
100.00

0.00

0.00
1
6.25

0.00
2
12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
3
18.75
16
100.00
2
12.50
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
16
100.00
15
93.75
16
100.00
16
100.00
75.847.58
53อุตรดิตถ์9[9]9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00

0.00
9
100.00
9
100.00
4
44.44
5
55.56
4
44.44
5
55.56
7
77.78
6
66.67
6
66.67
6
66.67
5
55.56
5
55.56
5
55.56
8
88.89
4
44.44
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
87.618.76
54แพร่8[8]8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00

0.00
8
100.00
8
100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
2
25.00
1
12.50
1
12.50
1
12.50
1
12.50

0.00
4
50.00
1
12.50
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
75.727.57
55น่าน15[13]10
76.92
10
76.92
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23

0.00
9
69.23
9
69.23
6
46.15
4
30.77
4
30.77
4
30.77
5
38.46
2
15.38
5
38.46
4
30.77
2
15.38
3
23.08
5
38.46
8
61.54
6
46.15
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
7
53.85
8
61.54
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
59.025.90
56พะเยา7[7]7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00

0.00
7
100.00
7
100.00
1
14.29
1
14.29

0.00

0.00

0.00
1
14.29
2
28.57

0.00
2
28.57
1
14.29
1
14.29
5
71.43
1
14.29
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
6
85.71
6
85.71
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
7
100.00
76.657.66
57เชียงราย21[21]18
85.71
18
85.71
19
90.48
17
80.95
18
85.71
18
85.71
18
85.71
18
85.71
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48

0.00
18
85.71
18
85.71
2
9.52

0.00
4
19.05
2
9.52
3
14.29
4
19.05
2
9.52
2
9.52
2
9.52
3
14.29
4
19.05
10
47.62
1
4.76
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
18
85.71
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
19
90.48
68.686.87
58แม่ฮ่องสอน7[7]5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
4
57.14
5
71.43
5
71.43
5
71.43
5
71.43
6
85.71
6
85.71
6
85.71

0.00
6
85.71
6
85.71
3
42.86
2
28.57
2
28.57
3
42.86
2
28.57
3
42.86
5
71.43
4
57.14
3
42.86
4
57.14
4
57.14
6
85.71
3
42.86
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
6
85.71
71.987.20
60นครสวรรค์16[16]15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
14
87.50
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75

0.00
14
87.50
15
93.75
7
43.75
8
50.00
9
56.25
11
68.75
9
56.25
11
68.75
9
56.25
8
50.00
10
62.50
10
62.50
9
56.25
12
75.00
8
50.00
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
14
87.50
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
15
93.75
14
87.50
15
93.75
15
93.75
82.578.26
61อุทัยธานี8[8]8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00

0.00
8
100.00
8
100.00
1
12.50

0.00

0.00

0.00

0.00
2
25.00

0.00
1
12.50
2
25.00

0.00
2
25.00
5
62.50
1
12.50
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
8
100.00
76.447.64
62กำแพงเพชร12[12]12
100.00
12
100.00
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
10
83.33
9
75.00
9
75.00

0.00
11
91.67
11
91.67
7
58.33
5
41.67
5
41.67
7
58.33
8
66.67
5
41.67
5
41.67
6
50.00
9
75.00
10
83.33
8
66.67
11
91.67
7
58.33
11
91.67
10
83.33
12
100.00
12
100.00
11
91.67
12
100.00
12
100.00
12
100.00
12
100.00
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
81.898.19
63ตาก11[10]8
80.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00

0.00
9
90.00
9
90.00
3
30.00
5
50.00
5
50.00
6
60.00
5
50.00
4
40.00
5
50.00
6
60.00
7
70.00
4
40.00
5
50.00
8
80.00
7
70.00
9
90.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
7
70.00
7
70.00
7
70.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
8
80.00
74.047.40
64สุโขทัย9[9]9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00

0.00
9
100.00
9
100.00
2
22.22
5
55.56
3
33.33
4
44.44
2
22.22
3
33.33
5
55.56
4
44.44
6
66.67
3
33.33
7
77.78
9
100.00
3
33.33
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
84.838.48
65พิษณุโลก12[11]11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
11
100.00
10
90.91
11
100.00
10
90.91
11
100.00
11
100.00

0.00
11
100.00
11
100.00
1
9.09

0.00
1
9.09
2
18.18
1
9.09

0.00
1
9.09
1
9.09

0.00
1
9.09

0.00
8
72.73
2
18.18
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
11
100.00
10
90.91
10
90.91
10
90.91
11
100.00
11
100.00
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
72.207.22
66พิจิตร12[12]10
83.33
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67

0.00
11
91.67
11
91.67
1
8.33
2
16.67
2
16.67
2
16.67
3
25.00
6
50.00
1
8.33
3
25.00
3
25.00
4
33.33
3
25.00
9
75.00
3
25.00
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
73.567.36
67เพชรบูรณ์11[11]10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
11
100.00
10
90.91
11
100.00
11
100.00

0.00
10
90.91
10
90.91
4
36.36
4
36.36
5
45.45
3
27.27
5
45.45
4
36.36
4
36.36
6
54.55
5
45.45
6
54.55
5
45.45
9
81.82
5
45.45
10
90.91
10
90.91
11
100.00
11
100.00
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
78.677.87
70ราชบุรี10[10]10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00

0.00
10
100.00
10
100.00
3
30.00
2
20.00
3
30.00
3
30.00
4
40.00
3
30.00
2
20.00
3
30.00
3
30.00
3
30.00
3
30.00
7
70.00
3
30.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
9
90.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
80.968.10
71กาญจนบุรี15[15]15
100.00
15
100.00
15
100.00
14
93.33
13
86.67
14
93.33
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67

0.00
13
86.67
13
86.67
7
46.67
7
46.67
7
46.67
7
46.67
7
46.67
7
46.67
10
66.67
7
46.67
8
53.33
6
40.00
9
60.00
13
86.67
6
40.00
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
13
86.67
14
93.33
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
15
100.00
82.058.21
72สุพรรณบุรี10[10]10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00

0.00
10
100.00
9
90.00

0.00
1
10.00
3
30.00

0.00
2
20.00
2
20.00
2
20.00
1
10.00
3
30.00

0.00
1
10.00
8
80.00
3
30.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
10
100.00
77.887.79
73นครปฐม9[9]9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89

0.00
9
100.00
9
100.00
1
11.11

0.00
1
11.11
2
22.22
1
11.11
2
22.22
1
11.11
1
11.11
2
22.22

0.00
3
33.33
4
44.44
4
44.44
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
77.147.71
74สมุทรสาคร3[3]1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33
1
33.33

0.00
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
2
66.67
57.695.77
75สมุทรสงคราม3[3]3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00

0.00
3
100.00
3
100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1
33.33

0.00
3
100.00

0.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
3
100.00
75.647.56
76เพชรบุรี9[9]9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00

0.00
9
100.00
9
100.00
4
44.44
4
44.44
4
44.44
5
55.56
6
66.67
2
22.22
7
77.78
6
66.67
3
33.33
3
33.33
6
66.67
8
88.89
4
44.44
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
85.688.57
77ประจวบคีรีขันธ์9[9]9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00

0.00
9
100.00
9
100.00
1
11.11
3
33.33
3
33.33
3
33.33
4
44.44
3
33.33
3
33.33
2
22.22
3
33.33
2
22.22
4
44.44
6
66.67
2
22.22
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
8
88.89
9
100.00
9
100.00
9
100.00
9
100.00
80.778.08
80นครศรีธรรมราช27[27]15
55.56
15
55.56
15
55.56
15
55.56
14
51.85
15
55.56
15
55.56
15
55.56
14
51.85
14
51.85
14
51.85
14
51.85

0.00
15
55.56
14
51.85
10
37.04
10
37.04
10
37.04
9
33.33
8
29.63
6
22.22
8
29.63
8
29.63
8
29.63
7
25.93
8
29.63
12
44.44
5
18.52
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
11
40.74
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
12
44.44
10
37.04
9
33.33
10
37.04
10
37.04
9
33.33
9
33.33
9
33.33
9
33.33
9
33.33
9
33.33
40.814.08
81กระบี่9[9]9
100.00
8
88.89
9
100.00
8
88.89
8
88.89
7
77.78
7
77.78
7
77.78
6
66.67
7
77.78
6
66.67
6
66.67

0.00
7
77.78
7
77.78
7
77.78
4
44.44
6
66.67
6
66.67
7
77.78
5
55.56
6
66.67
6
66.67
4
44.44
5
55.56
7
77.78
7
77.78
5
55.56
7
77.78
7
77.78
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
69.026.90
82พังงา9[9]8
88.89
8
88.89
8
88.89
8
88.89
8
88.89
7
77.78
7
77.78
7
77.78
7
77.78
7
77.78
6
66.67
6
66.67

0.00
8
88.89
8
88.89
5
55.56
3
33.33
5
55.56
3
33.33
4
44.44
3
33.33
4
44.44
4
44.44
4
44.44
3
33.33
4
44.44
6
66.67
3
33.33
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
5
55.56
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
6
66.67
63.466.35
83ภูเก็ต6[6]6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00

0.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
6
100.00
5
83.33
5
83.33
4
66.67
3
50.00
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
5
83.33
6
100.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
6
100.00
6
100.00
5
83.33
5
83.33
6
100.00
5
83.33
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
6
100.00
4
66.67
88.788.88
84สุราษฎร์ธานี21[21]20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24
20
95.24

0.00
21
100.00
21
100.00
3
14.29
2
9.52
4
19.05
2
9.52
3
14.29
5
23.81
2
9.52
6
28.57
4
19.05
4
19.05
5
23.81
18
85.71
4
19.05
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
20
95.24
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
21
100.00
77.567.76
85ระนอง5[5]5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00

0.00
5
100.00
5
100.00
1
20.00

0.00

0.00

0.00
1
20.00

0.00

0.00
1
20.00

0.00

0.00

0.00
3
60.00
1
20.00
5
100.00
5
100.00
4
80.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
4
80.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
5
100.00
75.007.50
86ชุมพร14[13]8
61.54
8
61.54
7
53.85
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15

0.00
8
61.54
8
61.54
6
46.15
7
53.85
5
38.46
4
30.77
5
38.46
7
53.85
7
53.85
5
38.46
5
38.46
5
38.46
5
38.46
8
61.54
3
23.08
8
61.54
7
53.85
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
7
53.85
8
61.54
8
61.54
52.515.25
90สงขลา17[17]17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
16
94.12
16
94.12
16
94.12

0.00
17
100.00
17
100.00
5
29.41
5
29.41
6
35.29
4
23.53
8
47.06
7
41.18
5
29.41
6
35.29
6
35.29
3
17.65
7
41.18
14
82.35
7
41.18
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
16
94.12
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
17
100.00
82.018.20
91สตูล6[6]5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33
5
83.33

0.00
5
83.33
5
83.33

0.00
1
16.67
2
33.33
2
33.33
1
16.67
1
16.67
2
33.33
4
66.67
2
33.33
2
33.33
3
50.00
4
66.67
3
50.00
5
83.33
5
83.33
3
50.00
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
4
66.67
62.186.22
92ตรัง10[10]9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
8
80.00
8
80.00
9
90.00
9
90.00
7
70.00
8
80.00
8
80.00
9
90.00

0.00
9
90.00
9
90.00
3
30.00
2
20.00
4
40.00
3
30.00
4
40.00
2
20.00
2
20.00
3
30.00
3
30.00
2
20.00
3
30.00
7
70.00
3
30.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
8
80.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
9
90.00
8
80.00
9
90.00
9
90.00
8
80.00
8
80.00
71.737.17
93พัทลุง11[11]10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
10
90.91

0.00
10
90.91
10
90.91
5
45.45
6
54.55
5
45.45
4
36.36
5
45.45
4
36.36
4
36.36
4
36.36
5
45.45
4
36.36
6
54.55
7
63.64
4
36.36
10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
10
90.91
9
81.82
10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
10
90.91
9
81.82
10
90.91
9
81.82
76.227.62
94ปัตตานี12[12]11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
11
91.67

0.00
11
91.67
12
100.00
5
41.67
4
33.33
6
50.00
6
50.00
7
58.33
7
58.33
7
58.33
5
41.67
8
66.67
7
58.33
7
58.33
10
83.33
8
66.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
12
100.00
12
100.00
12
100.00
12
100.00
12
100.00
12
100.00
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
10
83.33
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
11
91.67
9
75.00
81.258.13
95ยะลา8[8]2
25.00
2
25.00
1
12.50
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
1
12.50
2
25.00
2
25.00
2
25.00

0.00
2
25.00
2
25.00

0.00

0.00

0.00
1
12.50

0.00
1
12.50
1
12.50

0.00

0.00

0.00
1
12.50
2
25.00
1
12.50
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
19.471.95
96นราธิวาส13[13]9
69.23
9
69.23
9
69.23
8
61.54
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15
6
46.15

0.00
9
69.23
9
69.23
6
46.15
5
38.46
6
46.15
4
30.77
5
38.46
3
23.08
6
46.15
3
23.08
5
38.46
5
38.46
6
46.15
7
53.85
6
46.15
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
9
69.23
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
8
61.54
55.475.55
** จำนวนสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนส่งข้อมูล
ร้อยละของการส่งข้อมูล
ลำดับ รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสสถานพยาบาล ชื่อ สถานพยาล
110กรุงเทพมหานคร10011469รพ.เลิดสิน
210กรุงเทพมหานคร10011470รพ.นพรัตนราชธานี
310กรุงเทพมหานคร10011478รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
410กรุงเทพมหานคร10011481รพ.พระมงกุฎเกล้า
510กรุงเทพมหานคร10011536รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
610กรุงเทพมหานคร10011537รพ.กลาง
710กรุงเทพมหานคร10011538รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
810กรุงเทพมหานคร10011539รพ.ตากสิน
910กรุงเทพมหานคร10011541รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
1010กรุงเทพมหานคร10011543รพ.มิชชั่น
1110กรุงเทพมหานคร10011560รพ.เปาโล เกษตร
1210กรุงเทพมหานคร10011600รพ.เซนต์หลุยส์
1310กรุงเทพมหานคร10011607รพ.เปาโลเมโมเรียลพหลโยธิน
1410กรุงเทพมหานคร10011613รพ.วิชัยยุทธ
1510กรุงเทพมหานคร10011628รพ.พระรามเก้า
1610กรุงเทพมหานคร10011645รพ.ธนบุรี
1710กรุงเทพมหานคร10011648รพ.นครธน
1810กรุงเทพมหานคร10011687รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
1910กรุงเทพมหานคร10011699รพ.บำรุงราษฎร์
2010กรุงเทพมหานคร10011703รพ.แพทย์ปัญญา
2110กรุงเทพมหานคร10011708รพ.บางมด1
2210กรุงเทพมหานคร10011750รพ.หัวเฉียว
2310กรุงเทพมหานคร10012438สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2410กรุงเทพมหานคร10013781รพ.รามาธิบดี
2510กรุงเทพมหานคร10015049รพ.สิรินธร
2610กรุงเทพมหานคร10015147รพ.บางปะกอก8
111สมุทรปราการ11010685รพ.สมุทรปราการ
211สมุทรปราการ11010753รพ.บางพลี
311สมุทรปราการ11010754รพ.บางจาก
411สมุทรปราการ11010755รพ.พระสุมทรเจดีย์
511สมุทรปราการ11011769รพ.เซ็นทรัลปาร์ค
611สมุทรปราการ11011775รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
711สมุทรปราการ11020100รพ.บางบ่อ
811สมุทรปราการ11022326รพ.ชัยปราการ
112นนทบุรี12010520รพ.นนทเวช
212นนทบุรี12010686รพ.พระนั่งเกล้า
312นนทบุรี12010756รพ.บางกรวย
412นนทบุรี12010757รพ.บางใหญ่
512นนทบุรี12010758รพ.บางบัวทอง
612นนทบุรี12010759รพ.ไทรน้อย
712นนทบุรี12010760รพ.ปากเกร็ด
812นนทบุรี12012256สถาบันโรคทรวงอก
912นนทบุรี12012257สถาบันบำราศนราดูร
1012นนทบุรี12013815รพ.ชลประทาน
1112นนทบุรี12020601รพ.วิภารามปากเกร็ด
1212นนทบุรี12030220รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์
1312นนทบุรี12060120รพ.กรุงไทย
113ปทุมธานี13010687รพ.ปทุมธานี
213ปทุมธานี13010762รพ.ธัญบุรี
313ปทุมธานี13010767รพ.สามโคก
413ปทุมธานี13020600รพ.คลองหลวง
513ปทุมธานี13030100รพ.ประชาธปัตย์
613ปทุมธานี13040100รพ.หนองเสือ
713ปทุมธานี13050100รพ.ลาดหลุมแก้ว
813ปทุมธานี13060600รพ.ลำลูกกา
114พระนครศรีอยุธยา14010100รพ.พระนครศรีอยุธยา
214พระนครศรีอยุธยา14010688รพ.เสนา
314พระนครศรีอยุธยา14010769รพ.สมเด็จพระสังฆราช
414พระนครศรีอยุธยา14010770รพ.บางไทร อยุธยา
514พระนครศรีอยุธยา14010773รพ.บางปะหัน
614พระนครศรีอยุธยา14010774รพ.ผักไห่
714พระนครศรีอยุธยา14010778รพ.บางซ้าย
814พระนครศรีอยุธยา14020000รพ.ท่าเรือ
914พระนครศรีอยุธยา14050000รพ.บางบาล
1014พระนครศรีอยุธยา14060000รพ.บางปะอิน
1114พระนครศรีอยุธยา14090000รพ.ภาชี
1214พระนครศรีอยุธยา14100000รพ.ลาดบัวหลวง
1314พระนครศรีอยุธยา14110000รพ.วังน้อย
1414พระนครศรีอยุธยา14140000รพ.อุทัย
1514พระนครศรีอยุธยา14150000รพ.มหาราช
1614พระนครศรีอยุธยา14160000รพ.บ้านแพรก
115อ่างทอง15010689รพ.อ่างทอง
215อ่างทอง15010782รพ.ไชโย
315อ่างทอง15010784รพ.ป่าโมก
415อ่างทอง15010785รพ.โพธิ์ทอง
515อ่างทอง15010786รพ.แสวงหา
615อ่างทอง15010787รพ.วิเศษชัยชาญ
715อ่างทอง15010788รพ.สามโก้
116ลพบุรี16010690รพ.พนร.
216ลพบุรี16010691รพ.บ้านหมี่
316ลพบุรี16010789รพ.พัฒนานิคม
416ลพบุรี16010790รพ.โคกสำโรง
516ลพบุรี16010791รพ.ชัยบาดาล
616ลพบุรี16010792รพ.ท่าวุ้ง
716ลพบุรี16010793รพ.ท่าหลวง
816ลพบุรี16010794รพ.สระโบสถ์
916ลพบุรี16010795รพ.โคกเจริญ
1016ลพบุรี16010796รพ.ลำสนธิ
1116ลพบุรี16010797รพ.หนองม่วง
117สิงห์บุรี17010110รพ.สิงห์บุรีเวชการ
217สิงห์บุรี17010120รพ.สิงห์บุรี
317สิงห์บุรี17020300รพ.บางระจัน
417สิงห์บุรี17030200รพ.ค่ายบางระจัน
517สิงห์บุรี17040400รพ.พรหมบุรี
617สิงห์บุรี17050200รพ.ท่าช้าง
717สิงห์บุรี17060320รพ.อินทร์บุรี
118ชัยนาท18010694รพ.ชัยนาทนเรนทร
218ชัยนาท18010802รพ.มโนรมย์
318ชัยนาท18010803รพ.วัดสิงห์
418ชัยนาท18010804รพ.สรรพยา
518ชัยนาท18010805รพ.สรรคบุรี
618ชัยนาท18010806รพ.หันคา
718ชัยนาท18027974รพ.หนองมะโมง
818ชัยนาท18027975รพ.เนินขาม
119สระบุรี19010661รพ.สระบุรี
219สระบุรี19010695รพ.พระพุทธบาท
319สระบุรี19010807รพ.แก่งคอย
419สระบุรี19010808รพ.หนองแค
519สระบุรี19010809รพ.วิหารแดง
619สระบุรี19010810รพ.หนองแซง
719สระบุรี19010811รพ.บ้านหมอ
819สระบุรี19010812รพ.ดอนพุด
919สระบุรี19010814รพ.เสาไห้
1019สระบุรี19010815รพ.มวกเหล็ก
1119สระบุรี19010816รพ.วังม่วง
1219สระบุรี19011485รพ.ค่ายอดิศร
1319สระบุรี19011835รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี
120ชลบุรี20010662รพ.ชลบุรี
220ชลบุรี20010817รพ.บ้านบึง
320ชลบุรี20010818รพ.หนองใหญ่
420ชลบุรี20010819รพ.บางละมุง
520ชลบุรี20010820รพ.วัดญาณสังวราราม
620ชลบุรี20010821รพ.พานทอง
720ชลบุรี20010822รพ.พนัสนิคม
820ชลบุรี20010823รพ.อ่าวอุดม
920ชลบุรี20010824รพ.เกาะสีชัง
1020ชลบุรี20010825รพ.สัตหีบ กม.10
1120ชลบุรี20010826รพ.บ่อทอง
1220ชลบุรี20011486รพ.ค่ายนวมินทราชินี
1320ชลบุรี20011487รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
1420ชลบุรี20013754รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1520ชลบุรี20013758รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
121ระยอง21010663รพ.ระยอง
221ระยอง21010827รพ.มาบตาพุด
321ระยอง21010828รพ.บ้านฉาง
421ระยอง21010829รพ.แกลง
521ระยอง21010830รพ.วังจันทร์
621ระยอง21010831รพ.บ้านค่าย
721ระยอง21010832รพ.ปลวกแดง
821ระยอง21010833รพ.เขาชะเมา
921ระยอง21010834รพ.นิคมพัฒนา
1021ระยอง21010835รพ.กรุงเทพระยอง
122จันทบุรี22010664รพ.พระปกเกล้า
222จันทบุรี22010834รพ.ขลุง
322จันทบุรี22010835รพ.ท่าใหม่
422จันทบุรี22010836รพ.เขาสุกิม
522จันทบุรี22010837รพ.สองพี่น้อง
622จันทบุรี22010838รพ.โป่งน้ำร้อน
722จันทบุรี22010839รพ.มะขาม
822จันทบุรี22010840รพ.แหลมสิงห์
922จันทบุรี22010841รพ.สอยดาว
1022จันทบุรี22010842รพ.แก่งหางแมว
1122จันทบุรี22010843รพ.นายายอาม
1222จันทบุรี22010844รพ.เขาคิชฌกูฏ
123ตราด23010696รพ.ตราด
223ตราด23010703รพ.กรุงเทพ ตราด
323ตราด23010845รพ.คลองใหญ่
423ตราด23010846รพ.เขาสมิง
523ตราด23010848รพ.แหลมงอบ
623ตราด23010849รพ.เกาะกูด
723ตราด23013816รพ.เกาะช้าง
124ฉะเชิงเทรา24010697รพ.เมืองฉะเชิงเทรา
224ฉะเชิงเทรา24010833รพ.ท่าตะเกียบ
324ฉะเชิงเทรา24010850รพ.บางคล้า
424ฉะเชิงเทรา24010851รพ.บางน้ำเปรี้ยว
524ฉะเชิงเทรา24010852รพ.บางปะกง
624ฉะเชิงเทรา24010853รพ.บ้านโพธิ์
724ฉะเชิงเทรา24010854รพ.พนมสารคาม
824ฉะเชิงเทรา24010855รพ.สข.
924ฉะเชิงเทรา24010856รพ.ปย.
1024ฉะเชิงเทรา24013747รพ.ราชสาส์น
125ปราจีนบุรี25010665รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
225ปราจีนบุรี25010857รพ.กบินทร์บุรี
325ปราจีนบุรี25010858รพ.นาดี
425ปราจีนบุรี25010859รพ.บ้านสร้าง
525ปราจีนบุรี25010860รพ.ประจันตคาม
625ปราจีนบุรี25010861รพ.ศรีมหาโพธิ
725ปราจีนบุรี25010862รพ.ศรีมโหสถ
126นครนายก26010698รพ.นครนายก
226นครนายก26010863รพ.ปากพลี
326นครนายก26010864รพ.บ้านนา
426นครนายก26010865รพ.องครักษ์
526นครนายก26011491รพ.รร.จปร.
626นครนายก26041020รพ.มศว.
127สระแก้ว27010699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
227สระแก้ว27010866รพ.คลองหาด
327สระแก้ว27010867รพ.ตาพระยา
427สระแก้ว27010868รพ.วังน้ำเย็น
527สระแก้ว27010869รพ.วัฒนานคร
627สระแก้ว27010870รพ.อรัญประเทศ
727สระแก้ว27013817รพ.เขาฉกรรจ์
130นครราชสีมา30010100รพ.นครราชสีมา
230นครราชสีมา30010666รพ.มหาราชนครราชสีมา
330นครราชสีมา30010871รพ.ครบุรี
430นครราชสีมา30010872รพ.เสิงสาง
530นครราชสีมา30010873รพ.คง
630นครราชสีมา30010874รพ.บ้านเหลื่อม
730นครราชสีมา30010875รพ.จักราช
830นครราชสีมา30010876รพ.โชคชัย
930นครราชสีมา30010877รพ.ด่านขุนทด
1030นครราชสีมา30010878รพ.โนนไทย
1130นครราชสีมา30010879รพ.โนนสูง
1230นครราชสีมา30010880รพ.ขามสะแกแสง
1330นครราชสีมา30010881รพ.บัวใหญ่
1430นครราชสีมา30010882รพ.ประทาย
1530นครราชสีมา30010883รพ.ปักธงชัย
1630นครราชสีมา30010884รพ.พิมาย
1730นครราชสีมา30010885รพ.ห้วยแถลง
1830นครราชสีมา30010886รพ.ชุมพวง
1930นครราชสีมา30010887รพ.สูงเนิน
2030นครราชสีมา30010888รพ.ขามทะเลสอ
2130นครราชสีมา30010889รพ.สีคิ้ว
2230นครราชสีมา30010890รพ.ปากช่องนานา
2330นครราชสีมา30010891รพ.หนองบุนนาก
2430นครราชสีมา30010892รพ.แก้งสนามนาง
2530นครราชสีมา30010893รพ.โนนแดง
2630นครราชสีมา30010894รพ.วังน้ำเขียว
2730นครราชสีมา30011602รพ.เมืองยาง
2830นครราชสีมา30011608รพ.ลำทะเมนชัย
2930นครราชสีมา30011891รพ.โคราชเมโมเรียล
3030นครราชสีมา30024692รพ.เฉลิมพระเกียรติ
3130นครราชสีมา30027839รพ.บัวลาย
3230นครราชสีมา30027840รพ.สีดา
3330นครราชสีมา30027841รพ.เทพารักษ์
3430นครราชสีมา30280100รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
131บุรีรัมย์31010100รพ.บุรีรัมย์
231บุรีรัมย์31010111รพ.สตึก
331บุรีรัมย์31021000รพ.คูเมือง
431บุรีรัมย์31021010รพ.บ้านด่าน
531บุรีรัมย์31030100รพ.กระสัง
631บุรีรัมย์31031140รพ.หนองหงส์
731บุรีรัมย์31040100รพ.นางรอง
831บุรีรัมย์31050100รพ.หนองกี่
931บุรีรัมย์31060100รพ.ละหานทราย
1031บุรีรัมย์31070100รพ.ประโคนชัย
1131บุรีรัมย์31080100รพ.บ้านกรวด
1231บุรีรัมย์31090100รพ.พุทไธสง
1331บุรีรัมย์31100100รพ.ลำปลายมาศ
1431บุรีรัมย์31120100รพ.ปะคำ
1531บุรีรัมย์31130100รพ.นาโพธิ์
1631บุรีรัมย์31140100รพ.หนองหงส์
1731บุรีรัมย์31150100รพ.พลับพลาชัย
1831บุรีรัมย์31160100รพ.ห้วยราช
1931บุรีรัมย์31170100รพ.โนนสุวรรณ
2031บุรีรัมย์31180100รพ.ชำนิ
2131บุรีรัมย์31190100รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์
2231บุรีรัมย์31200100รพ.โนนดินแดง
2331บุรีรัมย์31220100รพ.แคนดง
2431บุรีรัมย์31230100รพ.เฉลิมพระเกียรติ
132สุรินทร์32010668รพศ.สุรินทร์
232สุรินทร์32010915รพ.ชุมพลบุรี
332สุรินทร์32010916รพ.ท่าตูม
432สุรินทร์32010917รพ.จอมพระ
532สุรินทร์32010918รพ.ปราสาท
632สุรินทร์32010919รพ.กาบเชิง
732สุรินทร์32010920รพ.รัตนบุรี
832สุรินทร์32010921รพ.สนม
932สุรินทร์32010922รพ.ศีขรภูมิ
1032สุรินทร์32010923รพ.สังขะ
1132สุรินทร์32010924รพ.ลำดวน
1232สุรินทร์32010925รพ.สำโรงทาบ
1332สุรินทร์32010926รพ.บัวเชด
1432สุรินทร์32022302รพ.พนมดงรัก
1532สุรินทร์32027842รพ.เขวาสินรินทร์
1632สุรินทร์32027843รพ.ศรีณรงค์
1732สุรินทร์32027844รพ.โนนนารายณ์
133ศรีสะเกษ33010700รพ.ศรีสะเกษ
233ศรีสะเกษ33010927รพ.ยางชุมน้อย
333ศรีสะเกษ33010928รพ.กันทรารมย์
433ศรีสะเกษ33010929รพ.กันทรลักษ์
533ศรีสะเกษ33010930รพ.ขุขันธ์
633ศรีสะเกษ33010931รพ.ไพรบึง
733ศรีสะเกษ33010932รพ.ปรางค์กู่
833ศรีสะเกษ33010933รพ.ขุนหาญ
933ศรีสะเกษ33010934รพ.ราษีไศล
1033ศรีสะเกษ33010935รพ.อุทุมพรพิสัย
1133ศรีสะเกษ33010936รพ.บึงบูรพ์
1233ศรีสะเกษ33010937รพ.ห้วยทับทัน
1333ศรีสะเกษ33010938รพ.โนนคูณ
1433ศรีสะเกษ33010939รพ.ศรีรัตนะ
1533ศรีสะเกษ33010940รพ.วังหิน
1633ศรีสะเกษ33010941รพ.น้ำเกลี้ยง
1733ศรีสะเกษ33010942รพ.ภูสิงห์
1833ศรีสะเกษ33010943รพ.เมืองจันทร์
1933ศรีสะเกษ33011913รพ.ประชารักษ์เวชการ
2033ศรีสะเกษ33023125รพ.เบญจลักษ์ฯ
2133ศรีสะเกษ33028014รพ.พยุห์
2233ศรีสะเกษ33028015รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
2333ศรีสะเกษ33028016รพ.ศิลาลาด
134อุบลราชธานี34000335รพ.เหล่าเสือโก้ก
234อุบลราชธานี34010669รพ.สรรพสิทธิฯ
334อุบลราชธานี34010944รพ.ศรีเมืองใหม่
434อุบลราชธานี34010945รพ.โขงเจียม
534อุบลราชธานี34010946รพ.เขื่องใน
634อุบลราชธานี34010947รพ.เขมราฐ
734อุบลราชธานี34010948รพ.นาจะหลวย
834อุบลราชธานี34010949รพ.น้ำยืน
934อุบลราชธานี34010950รพ.บุณฑริก
1034อุบลราชธานี34010951รพ.ตระการพืชผล
1134อุบลราชธานี34010952รพ.กุดข้าวปุ้น
1234อุบลราชธานี34010953รพ.ม่วงสามสิบ
1334อุบลราชธานี34010953ร.พ.ม่วงสามสิบ
1434อุบลราชธานี34010954รพ.วารินชำราบ
1534อุบลราชธานี34010956รพ.พิบูลมังสาหาร
1634อุบลราชธานี34010957รพ.ตาลสุม
1734อุบลราชธานี34010958รพ.โพธิ์ไทร
1834อุบลราชธานี34010959รพ.สำโรง
1934อุบลราชธานี34010960รพ.ดอนมดแดง
2034อุบลราชธานี34010961รพ.สิรินธร อุบลฯ
2134อุบลราชธานี34010962รพ.ทุ่งศรีอุดม
2234อุบลราชธานี34011443รพ.เดชอุดม
2334อุบลราชธานี34021984รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
2434อุบลราชธานี34024821รพ.นาเยีย
2534อุบลราชธานี34027967รพ.สว่างวีระวงศ์
2634อุบลราชธานี34027968รพ.น้ำขุ่น
2734อุบลราชธานี34240032รพ.นาตาล
135ยโสธร35010701รพท.ยโสธร
235ยโสธร35010963รพ.ทรายมูล
335ยโสธร35010964รพ.กุดชุม
435ยโสธร35010965รพ.คำเขื่อนแก้ว
535ยโสธร35010966รพ.ป่าติ้ว
635ยโสธร35010967รพ.มหาชนะชัย
735ยโสธร35010968รพ.ค้อวัง
835ยโสธร35010969รพ.ไทยเจริญ
935ยโสธร35011444รพ.เลิงนกทา
136ชัยภูมิ36010702รพ.ชัยภูมิ
236ชัยภูมิ36010970รพ.บ้านเขว้า
336ชัยภูมิ36010971รพ.คอนสวรรค์
436ชัยภูมิ36010972รพ.เกษตรสมบูรณ์
536ชัยภูมิ36010973รพ.หนองบัวแดง
636ชัยภูมิ36010974รพ.จัตุรัส
736ชัยภูมิ36010975รพ.บำเหน็จณรงค์
836ชัยภูมิ36010976รพ.หนองบัวระเหว
936ชัยภูมิ36010977รพ.เทพสถิต
1036ชัยภูมิ36010978รพ.ภูเขียว
1136ชัยภูมิ36010979รพ.บ้านแท่น
1236ชัยภูมิ36010980รพ.แก้งคร้อ
1336ชัยภูมิ36010981รพ.คอนสาร
1436ชัยภูมิ36010982รพ.ภักดีชุมพล
1536ชัยภูมิ36010983รพ.เนินสง่า
1636ชัยภูมิ36010984รพ.ซับใหญ่
137อำนาจเจริญ37010703รพ.อำนาจเจริญ
237อำนาจเจริญ37010985รพ.ชานุมาน
337อำนาจเจริญ37010986รพ.ปทุมราชวงศา
437อำนาจเจริญ37010987รพ.พนา
537อำนาจเจริญ37010988รพ.เสนาง คนิคม
637อำนาจเจริญ37010989รพ.หัวตะพาน
737อำนาจเจริญ37010990รพ.ลืออำนาจ
138บึงกาฬ38011040รพ.บึงกาฬ
238บึงกาฬ38011041รพ.พรเจริญ
338บึงกาฬ38011043รพ.โซ่พิสัย
438บึงกาฬ38011046รพ.เซกา
538บึงกาฬ38011047รพ.ปากคาด
638บึงกาฬ38011048รพ.บึงโขงหลง
738บึงกาฬ38011049รพ.ศรีวิไล
838บึงกาฬ38011050รพ.บุ่งคล้า
139หนองบัวลำภู39010100รพ.วีระพลการแพทย์
239หนองบัวลำภู39010120รพ.หนองบัวลำภู
339หนองบัวลำภู39020106รพ.นากลาง
439หนองบัวลำภู39030115รพช.โนนสัง
539หนองบัวลำภู39040107รพ.ศรีบุญเรือง
639หนองบัวลำภู39050606รพ.สุวรรณคูหา
739หนองบัวลำภู39060100รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
140ขอนแก่น40010670รพ.ขอนแก่น
240ขอนแก่น40010995รพ.บ้านฝาง
340ขอนแก่น40010996รพ.พระยืน
440ขอนแก่น40010997รพ.หนองเรือ
540ขอนแก่น40010998รพ.ชุมแพ
640ขอนแก่น40010999รพ.สีชมพู
740ขอนแก่น40011001รพ.อุบลรัตน์
840ขอนแก่น40011002รพ.บ้านไผ่
940ขอนแก่น40011003รพ.เปือยน้อย
1040ขอนแก่น40011004รพ.พล
1140ขอนแก่น40011005รพ.แวงใหญ่
1240ขอนแก่น40011006รพ.แวงน้อย
1340ขอนแก่น40011007รพ.หนองสองห้อง
1440ขอนแก่น40011008รพ.ภูเวียง
1540ขอนแก่น40011009รพ.มัญจาคีรี
1640ขอนแก่น40011010รพ.ชนบท
1740ขอนแก่น40011011รพ.เขาสวนกวาง
1840ขอนแก่น40011012รพ.ภูผาม่าน
148นครพนม40011104รพ.ปลาปาก
140ขอนแก่น40011445รพ.กระนวน
240ขอนแก่น40012275รพ.สิรินธร ขอนแก่น
340ขอนแก่น40013777รพ.ศรีนครินทร์
440ขอนแก่น40014132รพ.ซำสูง
141อุดรธานี41010671รพ.อุดรธานี
241อุดรธานี41011013รพ.กุดจับ
341อุดรธานี41011014รพ.หนองวัวซอ
441อุดรธานี41011015รพ.กุมภวาปี
541อุดรธานี41011016รพ.ห้วยเกิ้ง
641อุดรธานี41011017รพ.โนนสะอาด
741อุดรธานี41011018รพ.หนองหาน
841อุดรธานี41011019รพ.ทุ่งฝน
941อุดรธานี41011020รพ.ไชยวาน
1041อุดรธานี41011021รพ.ศรีธาตุ
1141อุดรธานี41011022รพ.วังสามหมอ
1241อุดรธานี41011023รพ.บ้านผือ
1341อุดรธานี41011024รพ.น้ำโสม
1441อุดรธานี41011025รพ.เพ็ญ
1541อุดรธานี41011026รพ.สร้างคอม
1641อุดรธานี41011027รพ.หนองแสง
1741อุดรธานี41011028รพ.นายูง
1841อุดรธานี41011029รพ.พิบูลย์รักษ์
1941อุดรธานี41011446รพ.บ้านดุง
2041อุดรธานี41011501รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
2141อุดรธานี41011939รพ.นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนา
2241อุดรธานี41025058รพ.กู่แก้ว
2341อุดรธานี41025059รพ.ประจักษ์ศิลปาคม
142เลย42000100รพ.ภูกระดึง
242เลย42010100รพ.ภูหลวง
342เลย42010120รพ.เลย
442เลย42020100รพ.นาด้วง
542เลย42028861รพ.หนองหิน
642เลย42030100รพ.เชียงคาน
742เลย42030201รพ.เอราวัณ
842เลย42040100รพ.ปากชม
942เลย42050100รพ.ด่านซ้าย
1042เลย42060100รพ.นาแห้ว
1142เลย42070100รพ.ภูเรือ
1242เลย42080100รพ.ท่าลี่
1342เลย42090100รพ.วังสะพุง
1442เลย42120100รพ.ผาขาว
143หนองคาย43010706รพ.หนองคาย
243หนองคาย43011042รพ.โพนพิสัย
343หนองคาย43011044รพ.ศรีเชียงใหม่
443หนองคาย43011045รพ.สังคม
543หนองคาย43011448รพ.ยุพราชท่าบ่อ
643หนองคาย43021356รพ.สระใคร
144มหาสารคาม44000500รพ.กุดรัง
244มหาสารคาม44010002รพ.ชื่นชม
344มหาสารคาม44010707รพ.มหาสารคาม
444มหาสารคาม44011051รพ.แกดำ
544มหาสารคาม44011052รพ.โกสุมพิสัย
644มหาสารคาม44011053รพ.กันทรวิชัย
744มหาสารคาม44011054รพ.เชียงยืน
844มหาสารคาม44011055รพ.บรบือ
944มหาสารคาม44011056รพ.นาเชือก
1044มหาสารคาม44011057รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
1144มหาสารคาม44011058รพ.วาปีปทุม
1244มหาสารคาม44011059รพ.นาดูน
1344มหาสารคาม44011060รพ.ยางสีสุราช
1444มหาสารคาม44011061รพ.สุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาลัยมหาสาร
145ร้อยเอ็ด45010708รพ.ร้อยเอ็ด
245ร้อยเอ็ด45011061รพ.เกษตรวิสัย
345ร้อยเอ็ด45011062รพ.ปทุมรัตต์
445ร้อยเอ็ด45011063รพ.จตุรพักตรพิมาน
545ร้อยเอ็ด45011064รพ.ธวัชบุรี
645ร้อยเอ็ด45011065รพ.พนมไพร
745ร้อยเอ็ด45011066รพ.โพนทอง
845ร้อยเอ็ด45011067รพ.โพธิ์ชัย
945ร้อยเอ็ด45011068รพ.หนองพอก
1045ร้อยเอ็ด45011069รพ.เสลภูมิ
1145ร้อยเอ็ด45011070รพ.สุวรรณภูมิ
1245ร้อยเอ็ด45011071รพ.เมืองสรวง
1345ร้อยเอ็ด45011072รพ.โพนทราย
1445ร้อยเอ็ด45011073รพ.อาจสามารถ
1545ร้อยเอ็ด45011074รพ.เมยวดี
1645ร้อยเอ็ด45011075รพ.ศรีสมเด็จ
1745ร้อยเอ็ด45011076รพ.จังหาร
1845ร้อยเอ็ด45027988โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
1945ร้อยเอ็ด45027989โรงพยาบาลเชียงขวัญ
2045ร้อยเอ็ด45027990โรงพยาบาลหนองฮี
146กาฬสินธุ์46010709รพ.กาฬสินธุ์
246กาฬสินธุ์46011077รพ.นามล
346กาฬสินธุ์46011078รพ.กมลาไสย
446กาฬสินธุ์46011079รพ.ร่องคำ
546กาฬสินธุ์46011080รพ.เขาวง
646กาฬสินธุ์46011081รพ.ยางตลาด
746กาฬสินธุ์46011082รพ.ห้วยเม็ก
846กาฬสินธุ์46011083รพ.สหัสขันธ์
946กาฬสินธุ์46011084รพ.คำม่วง
1046กาฬสินธุ์46011085รพ.ท่าคันโท
1146กาฬสินธุ์46011086รพ.หนองกุงศรี
1246กาฬสินธุ์46011087รพ.สมเด็จ
1346กาฬสินธุ์46011088รพ.ห้วยผึ้ง
1446กาฬสินธุ์46011449รพ.กุฉินารายณ์
1546กาฬสินธุ์46028017โรงพยาบาลนาคู
1646กาฬสินธุ์46028789รพ.ฆ้องชัย
1746กาฬสินธุ์46028790โรงพยาบาลดอนจาน
1846กาฬสินธุ์46028791รพ.สามชัย
147สกลนคร47010100รพ.สกลนคร
247สกลนคร47020100รพ.กุสุมาลย์
347สกลนคร47030100รพ.กุดบาก
447สกลนคร47040100รพ.พระอาจารย์ฝั่น
547สกลนคร47050100รพ.พังโคน
647สกลนคร47060100รพ.วาริชภูมิ
747สกลนคร47070100รพ.นิคมน้ำอูน
847สกลนคร47080100รพ.วารนรนิวาส
947สกลนคร47090100รพ.คำตากล้า
1047สกลนคร47100100รพ.บ้านม่วง
1147สกลนคร47110100รพ.อากาศอำนวย
1247สกลนคร47120100รพ.สว่างแดนดิน
1347สกลนคร47130100รพ.ส่องดาว
1447สกลนคร47140100รพ.เต่างอย
1547สกลนคร47150100รพ.โคกศรีสุพรรณ
1647สกลนคร47160200รพ.เจริญศิลป์
1747สกลนคร47170200รพ.โพนนาแก้ว
1847สกลนคร47180300รพ.พระอาจารย์แบน
148นครพนม48006188รพ.ศรีสงคราม
248นครพนม48010120รพ.นครพนม
348นครพนม48011105รพ.ท่าอุเทน
448นครพนม48011106รพ.บ้านแพง
548นครพนม48011107รพ.นาทม
648นครพนม48011108รพ.เรณูนคร
748นครพนม48011109รพ.นาแก
848นครพนม48011112รพ.โพนสวรรค์
948นครพนม48011451รพร.ธาตุพนม
1048นครพนม48020101รพ.วังยาง
1148นครพนม48090105รพ.นาหว้า
149มุกดาหาร49010712รพ.มุกดาหาร
249มุกดาหาร49011113รพ.นิคมคำสร้อย
349มุกดาหาร49011114รพ.ดอนตาล
449มุกดาหาร49011115รพ.ดงหลวง
549มุกดาหาร49011116รพ.คำชะอี
649มุกดาหาร49011117รพ.หว้านใหญ่
749มุกดาหาร49011118รพ.หนองสูง
150เชียงใหม่50010713รพ.นครพิงค์
250เชียงใหม่50011119รพ.จอมทอง
350เชียงใหม่50011120รพ.แม่แจ่ม
450เชียงใหม่50011121รพ.เชียงดาว
550เชียงใหม่50011122รพ.ดอยสะเก็ด
650เชียงใหม่50011123รพ.แม่แตง
750เชียงใหม่50011124รพ.สะเมิง
850เชียงใหม่50011125รพ.ฝาง
950เชียงใหม่50011126รพ.แม่อาย
1050เชียงใหม่50011127รพ.พร้าว
1150เชียงใหม่50011128รพ.สันป่าตอง
1250เชียงใหม่50011129รพ.สันกำแพง
1350เชียงใหม่50011130รพ.สันทราย
1450เชียงใหม่50011131รพ.หางดง
1550เชียงใหม่50011132รพ.ฮอด
1650เชียงใหม่50011133รพ.ดอยเต่า
1750เชียงใหม่50011134รพ.อมก๋อย
1850เชียงใหม่50011135รพ.สารภี
1950เชียงใหม่50011136รพ.เวียงแหง
2050เชียงใหม่50011137รพ.ไชยปราการ
2150เชียงใหม่50011138รพ.แม่วาง
2250เชียงใหม่50011139รพ.แม่ออน
2350เชียงใหม่50011643รพ.ดอยหล่อ
2450เชียงใหม่50013780รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2550เชียงใหม่50014465รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
2650เชียงใหม่50023736รพ.วัดจันทร์
151ลำพูน51010714รพ.ลำพูน
251ลำพูน51011140รพ.แม่ทา
351ลำพูน51011141รพ.บ้านโฮ่ง
451ลำพูน51011142รพ.ลี้
551ลำพูน51011143รพ.ทุ่งหัวช้าง
651ลำพูน51011144รพ.ป่าซาง
751ลำพูน51011145รพ.บ้านธิ
851ลำพูน51012000รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล
951ลำพูน51014555รพ.ศิริเวช
1051ลำพูน51024956รพ.เวียงหนองล่อง
152ลำปาง52005001รพ.งาว
252ลำปาง52010001รพ.ลำปาง
352ลำปาง52011146รพ.แม่เมาะ
452ลำปาง52011154รพ.แม่ทะ
552ลำปาง52011512รพ.ค่ายสุรสักดิ์มนตรี
652ลำปาง52012003รพ.เขลางค์รามลำปาง
752ลำปาง52012283ศูนย์มะเร็งลำปาง
852ลำปาง52013001รพ.เมืองปาน
952ลำปาง52030001รพ.เกาะคา
1052ลำปาง52040001รพ.เสริมงาม
1152ลำปาง52060001รพ.แจ้ห่ม
1252ลำปาง52070001รพ.วังเหนือ
1352ลำปาง52080001รพ.เถิน
1452ลำปาง52090001รพ.แม่พริก
1552ลำปาง52110001รพ.สบปราบ
1652ลำปาง52120001รพ.ห้างฉัตร
153อุตรดิตถ์53010673รพศ.อุตรดิตถ์
253อุตรดิตถ์53011158รพ.ตรอน
353อุตรดิตถ์53011159รพ.ท่าปลา
453อุตรดิตถ์53011160รพ.น้ำปาด
553อุตรดิตถ์53011161รพ.ฟากท่า
653อุตรดิตถ์53011162รพ.บ้านโคก
753อุตรดิตถ์53011163รพ.พิชัย
853อุตรดิตถ์53011164รพ.ลับแล
953อุตรดิตถ์53011165รพ.ทองแสนขัน
154แพร่54010715รพ.แพร่
254แพร่54011166รพ.ร้องกวาง
354แพร่54011167รพ.ลอง
454แพร่54011169รพ.สูงเม่น
554แพร่54011170รพ.สอง
654แพร่54011171รพ.วังชิ้น
754แพร่54011172รพ.หนองม่วงไข่
854แพร่54011452รพร.เด่นชัย
155น่าน55010716รพ.น่าน
255น่าน55011173รพ.แม่จริม
355น่าน55011174รพ.บ้านหลวง
455น่าน55011175รพ.นาน้อย
555น่าน55011176รพ.ท่าวังผา
655น่าน55011177รพ.เวียงสา
755น่าน55011178รพ.ทุ่งช้าง
855น่าน55011179รพ.เชียงกลาง
955น่าน55011180รพ.นาหมื่น
1055น่าน55011181รพ.สันติสุข
1155น่าน55011182รพ.บ่อเกลือ
1255น่าน55011453รพ.ยุพราชปัว
1355น่าน55011625รพ.เฉลิมพระเกียรติ
156พะเยา56010717รพ.พะเยา
256พะเยา56010718รพ.เชียงคำ
356พะเยา56020100รพ.จุน
456พะเยา56040100รพ.เชียงม่วน
556พะเยา56050100รพ.ดอกคำใต้
656พะเยา56060100รพ.ปง
756พะเยา56070100รพ.แม่ใจ
157เชียงราย57010001รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
257เชียงราย57010002รพ.โอเวอร์บรุ๊ค
357เชียงราย57010003รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
457เชียงราย57010674รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
557เชียงราย57011189รพ.เทิง
657เชียงราย57011190รพ.พาน
757เชียงราย57011191รพ.ป่าแดด
857เชียงราย57011192รพ.แม่จัน
957เชียงราย57011193รพ.เชียงแสน
1057เชียงราย57011194รพ.แม่สาย
1157เชียงราย57011195รพ.แม่สรวย
1257เชียงราย57011196รพ.เวียงป่าเป้า
1357เชียงราย57011197รพ.พญาเม็งราย
1457เชียงราย57011198รพ.เวียงแก่น
1557เชียงราย57011199รพ.ขุนตาล
1657เชียงราย57011200รพ.แม่ฟ้าหลวง
1757เชียงราย57011201รพ.แม่ลาว
1857เชียงราย57011202รพ.เวียงเชียงรุ้ง
1957เชียงราย57011454รพร.เชียงของ
2057เชียงราย57015012รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
2157เชียงราย57028823รพ.ดอยหลวง
158แม่ฮ่องสอน58010719รพ.ศรีสังวาลย์
258แม่ฮ่องสอน58011203รพ.ขุนยวม
358แม่ฮ่องสอน58011204รพ.ปาย
458แม่ฮ่องสอน58011205รพ.แม่สะเรียง
558แม่ฮ่องสอน58011206รพ.แม่ลาน้อย
658แม่ฮ่องสอน58011207รพ.สบเมย
758แม่ฮ่องสอน58011208รพ.ปางมะผ้า
160นครสวรรค์60010110รพศ.สวรรค์ประชารักษ์
260นครสวรรค์60011209รพ.โกรกพระ
360นครสวรรค์60011214รพ.ตาคลี
460นครสวรรค์60011217รพ.พยุหะคีรี
560นครสวรรค์60011513รพ.ค่ายจิระประวัติ
660นครสวรรค์60012284รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
760นครสวรรค์60030410รพ.ชุมแสง
860นครสวรรค์60040110รพ.หนองบัว
960นครสวรรค์60040749รพ.ชุมตาบง
1060นครสวรรค์60051310รพ.บรรพตพิสัย
1160นครสวรรค์60060010รพ.เก้าเลี้ยว
1260นครสวรรค์60060120รพ.ตากฟ้า
1360นครสวรรค์60080010รพ.ท่าตะโก
1460นครสวรรค์60090810รพ.ไพศาลี
1560นครสวรรค์60110110รพ.ลาดยาว
1660นครสวรรค์60130110รพ.แม่วงก์
161อุทัยธานี61010720รพ.อุทัยธานี
162กำแพงเพชร61011231รพ.ขาณุวรลักษณบุรี
161อุทัยธานี61020000รพ.ทัพทัน
261อุทัยธานี61030000รพ.สว่างอารมณ์
361อุทัยธานี61040000รพ.หนองฉาง
461อุทัยธานี61050000รพ.หนองขาหย่าง
561อุทัยธานี61060000รพ.บ้านไร่
661อุทัยธานี61070000รพ.ลานสัก
761อุทัยธานี61080000รพ.ห้วยคต
162กำแพงเพชร62010721รพ.กำแพงเพชร
262กำแพงเพชร62011228รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
362กำแพงเพชร62011229รพ.ไทรงาม
462กำแพงเพชร62011230รพ.คลองลาน
562กำแพงเพชร62011232รพ.คลองขลุง
662กำแพงเพชร62011233รพ.พรานกระต่าย
762กำแพงเพชร62011234รพ.ลานกระบือ
862กำแพงเพชร62011235รพ.ทรายทองวัฒนา
962กำแพงเพชร62011236รพ.ปางศิลาทอง
1062กำแพงเพชร62014135รพ.บึงสามัคคี
1162กำแพงเพชร62028010รพ.โกสัมพีนคร
163ตาก63010100รพ.ค่ายวชิรปราการ
263ตาก63010120รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
363ตาก63011243รพ.อุ้มผาง
463ตาก63020100รพ.บ้านตาก
563ตาก63027443รพ.วังเจ้า
663ตาก63030100รพ.สามเงา
763ตาก63040100รพ.แม่ระมาด
863ตาก63050100รพ.ท่าสองยาง
963ตาก63060120รพ.แม่สอด
1063ตาก63070100รพ.พบพระ
164สุโขทัย64010724รพ.สุโขทัย
264สุโขทัย64010725รพ.ศรีสังวร
364สุโขทัย64011244รพ.บ้านด่านลานหอย
464สุโขทัย64011245รพ.คีรีมาศ
564สุโขทัย64011246รพ.กงไกรลาศ
664สุโขทัย64011247รพ.ศรีสัชนาลัย
764สุโขทัย64011248รพ.สวรรคโลก
864สุโขทัย64011249รพ.ศรีนคร
964สุโขทัย64011250รพ.ทุ่งเสลี่ยม
165พิษณุโลก65011245รพ.พรหมพิราม
265พิษณุโลก65011251รพ.ชาติตระการ
365พิษณุโลก65011252รพ.บางระกำ
465พิษณุโลก65011253รพ.บางกระทุ่ม
565พิษณุโลก65011255รพ.วัดโบสถ์
665พิษณุโลก65011256รพ.วังทอง
765พิษณุโลก65011257รพ.เนินมะปราง
865พิษณุโลก65011455รพร.นครไทย
965พิษณุโลก65011517รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
1065พิษณุโลก65012069รพ.พิษณุเวช
1165พิษณุโลก65014972รพ.ม.นเรศวร
166พิจิตร66010120รพ.พิจิตร
266พิจิตร66020100รพ.วังทรายพูน
366พิจิตร66027978รพ.สากเหล็ก
466พิจิตร66027979รพ.บึงนาราง
566พิจิตร66027980รพ.ดงเจริญ
666พิจิตร66030100รพ.โพธิ์ประทับช้าง
766พิจิตร66040100รพ.ตะพานหิน
866พิจิตร66050100รพ.บางมูลนาก
966พิจิตร66060100รพ.โพทะเล
1066พิจิตร66070100รพ.สามง่าม
1166พิจิตร66080100รพ.ทับคล้อ
1266พิจิตร66120100รพ.วชิรบารมี
167เพชรบูรณ์67010120รพ.เพชรบูรณ์
267เพชรบูรณ์67011264รพ.ชนแดน
367เพชรบูรณ์67011265รพ.หล่มสัก
467เพชรบูรณ์67011266รพ.วิชียรบุรี
567เพชรบูรณ์67011267รพ.ศรีเทพ
667เพชรบูรณ์67011268รพ.หนองไผ่
767เพชรบูรณ์67011269รพ.บึงสามพัน
867เพชรบูรณ์67011270รพ.น้ำหนาว
967เพชรบูรณ์67011271รพ.วังโป่ง
1067เพชรบูรณ์67011272รพ.เขาค้อ
1167เพชรบูรณ์67011457รพ.หล่มเก่า
170ราชบุรี70010677รพ.ราชบุรี
270ราชบุรี70010728รพ.ดำเนินสะดวก
370ราชบุรี70010729รพ.บ้านโป่ง
470ราชบุรี70010730รพ.โพธาราม
570ราชบุรี70011273รพ.สวนผึ้ง
670ราชบุรี70011274รพ.บางแพ
770ราชบุรี70011275รพ.เจ็ดเสมียน
870ราชบุรี70011277รพ.วัดเพลง
970ราชบุรี70011458รพ.ร.จอมบึง
1070ราชบุรี70011726รพ.ปากท่อ
171กาญจนบุรี71010731รพ.พหลพลพยุหเสนา
271กาญจนบุรี71010732รพ.มะการักษ์
371กาญจนบุรี71011278รพ.ไทรโยค
471กาญจนบุรี71011279รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
571กาญจนบุรี71011280รพ.บ่อพลอย
671กาญจนบุรี71011281รพ.ท่ากระดาน
771กาญจนบุรี71011282รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
871กาญจนบุรี71011283รพ.ทองผาภูมิ
971กาญจนบุรี71011284รพ.สังขละบุรี
1071กาญจนบุรี71011285รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
1171กาญจนบุรี71011286รพ.เลาขวัญ
1271กาญจนบุรี71011287รพ.ด่านมะขามเตี้ย
1371กาญจนบุรี71011288รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
1471กาญจนบุรี71014136รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
1571กาญจนบุรี71021948รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
172สุพรรณบุรี72010110รพศ.เจ้าพระยายมราช
272สุพรรณบุรี72011290รพ.ด่านช้าง
372สุพรรณบุรี72020100รพ.เดิมบางนางบวช
472สุพรรณบุรี72040100รพ.บางปลาม้า
572สุพรรณบุรี72050800รพ.ศรีประจันต์
672สุพรรณบุรี72060100รพ.ดอนเจดีย์
772สุพรรณบุรี72070120รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
872สุพรรณบุรี72080100รพ.สามชุก
972สุพรรณบุรี72090100รพ.อู่ทอง
1072สุพรรณบุรี72100100รพ.หนองหญ้าไซ
173นครปฐม73010110รพ.นครปฐม
273นครปฐม73021100รพ.กำแพงแสน
373นครปฐม73030100รพ.นครชัยศรี
473นครปฐม73031800รพ.ห้วยพลู
573นครปฐม73032100รพ.หลวงพ่อเปิ่น
673นครปฐม73040100รพ.ดอนตูม
773นครปฐม73050100รพ.บางเลน
873นครปฐม73060900รพ.สามพราน
973นครปฐม73070100รพ.พุทธมณฑล
174สมุทรสาคร74010120รพ.สมุทรสาคร
274สมุทรสาคร74020100รพ.กระทุ่มแบน
374สมุทรสาคร74030100รพ.บ้านแพ้วฯ
175สมุทรสงคราม75010735รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
275สมุทรสงคราม75011306รพ.นภาลัย
375สมุทรสงคราม75011307รพ.อัมพวา
176เพชรบุรี76010736รพ.พระจอมเกล้าฯ
276เพชรบุรี76011308รพ.เขาย้อย
376เพชรบุรี76011309รพ.หนองหญ้าปล้อง
476เพชรบุรี76011310รพ.ชะอำ
576เพชรบุรี76011311รพ.ท่ายาง
676เพชรบุรี76011312รพ.บ้านลาด
776เพชรบุรี76011313รพ.บ้านแหลม
876เพชรบุรี76011314รพ.แก่งกระจาน
976เพชรบุรี76011475รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
177ประจวบคีรีขันธ์77010737รพ.ประจวบคีรีขันธ์
277ประจวบคีรีขันธ์77011315รพ.กุยบุรี
377ประจวบคีรีขันธ์77011316รพ.ทับสะแก
477ประจวบคีรีขันธ์77011317รพ.บางสะพาน
577ประจวบคีรีขันธ์77011318รพ.บางสะพานน้อย
677ประจวบคีรีขันธ์77011319รพ.ปราณบุรี
777ประจวบคีรีขันธ์77011320รพ.หัวหิน
877ประจวบคีรีขันธ์77011321รพ.สามร้อยยอด
977ประจวบคีรีขันธ์77011522รพ.ค่ายธนะรัชต์
180นครศรีธรรมราช80010680รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
280นครศรีธรรมราช80011322รพ.พรหมคีรี
380นครศรีธรรมราช80011324รพ.ลานสกา
480นครศรีธรรมราช80011325รพ.ยุพราชฉวาง
580นครศรีธรรมราช80011326รพ.พิปูน
680นครศรีธรรมราช80011327รพ.เชียรใหญ่
780นครศรีธรรมราช80011328รพ.ชะอวด
880นครศรีธรรมราช80011329รพ.ท่าศาลา
980นครศรีธรรมราช80011330รพ.ทุ่งสง
1080นครศรีธรรมราช80011331รพ.นาบอน
1180นครศรีธรรมราช80011332รพ.ทุ่งใหญ่
1280นครศรีธรรมราช80011334รพ.ร่อนพิบูลย์
1380นครศรีธรรมราช80011335รพ.สิชล
1480นครศรีธรรมราช80011336รพ.ขนอม
1580นครศรีธรรมราช80011337รพ.หัวไทร
1680นครศรีธรรมราช80011338รพ.บางขัน
1780นครศรีธรรมราช80011339รพ.ถ้ำพรรณรา
1880นครศรีธรรมราช80011523รพ.ค่ายวชิราวุธ
1980นครศรีธรรมราช80011660รพ.จุฬาภรณ์
2080นครศรีธรรมราช80012010รพ.ปากพนัง
2180นครศรีธรรมราช80012287รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11
2280นครศรีธรรมราช80014918รพ.ค่ายเทพฯ
2380นครศรีธรรมราช80021771รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2480นครศรีธรรมราช80040491รพ.เฉลิมพระเกียรติ
2580นครศรีธรรมราช80040492รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์
2680นครศรีธรรมราช80040742รพ.นบพิตำ
2780นครศรีธรรมราช80040743รพ.พระพรหม
181กระบี่81010738รพ.กระบี่
281กระบี่81011340รพ.เขาพนม
381กระบี่81011341รพ.เกาะลันตา
481กระบี่81011342รพ.คลองท่อม
581กระบี่81011343รพ.อ่าวลึก
681กระบี่81011344รพ.ปลายพระยา
781กระบี่81011345รพ.ลำทับ
881กระบี่81011346รพ.เหนือคลอง
981กระบี่81011347รพ.เกาะพีพี
182พังงา82010110รพ.พังงา
282พังงา82011352รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์
382พังงา82011354รพ.ท้ายเหมือง
482พังงา82020102รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์
582พังงา82030301รพ.กะปงชัยพัฒน์
682พังงา82040602รพ.ตะกั่วทุ่ง
782พังงา82050200รพ.ตะกั่วป่า
882พังงา82050300รพ.บางไทร พังงา
982พังงา82070101รพ.ทับปุด
183ภูเก็ต83010741รพ.วชิระภูเก็ต
283ภูเก็ต83011355รพ.ป่าตอง
383ภูเก็ต83011356รพ.ถลาง
483ภูเก็ต83012180รพ.สิริโรจน์
583ภูเก็ต83012184รพ.กรุงเทพภูเก็ต
683ภูเก็ต83012185รพ.มิชชั่น
184สุราษฎร์ธานี84010681รพ.สุราษฎร์ธานี
284สุราษฎร์ธานี84010742รพ.เกาะสมุย
384สุราษฎร์ธานี84011358รพ.ดอนสัก
484สุราษฎร์ธานี84011359รพ.เกาะพงัน
584สุราษฎร์ธานี84011360รพ.ไชยา
684สุราษฎร์ธานี84011361รพ.ท่าชนะ
784สุราษฎร์ธานี84011362รพ.คีรีรัฐ
884สุราษฎร์ธานี84011363รพ.บ้านตาขุน
984สุราษฎร์ธานี84011364รพ.พนม
1084สุราษฎร์ธานี84011365รพ.ท่าฉาง
1184สุราษฎร์ธานี84011366รพ.บ้านนาสาร
1284สุราษฎร์ธานี84011367รพ.บ้านนาเดิม
1384สุราษฎร์ธานี84011368รพ.เคียนซา
1484สุราษฎร์ธานี84011369รพ.พระแสง
1584สุราษฎร์ธานี84011370รพ.พุนพิน
1684สุราษฎร์ธานี84011459รพร.เวียงสระ
1784สุราษฎร์ธานี84011654รพ.วิภาวดี
1884สุราษฎร์ธานี84014138รพ.ท่าโรงช้าง
1984สุราษฎร์ธานี84014862รพ.กองบิน 7
2084สุราษฎร์ธานี84020100รพ.กาญจนดิษฐ์
2184สุราษฎร์ธานี84180100รพ.ชัยบุรี
185ระนอง85010743รพ.ระนอง
285ระนอง85011323รพ.ละอุ่น
385ระนอง85011372รพ.กะเปอร์
485ระนอง85011373รพ.กระบุรี
585ระนอง85011374รพ.สุขสำราญ
186ชุมพร86010744รพ.ชุมพร
286ชุมพร86011375รพ.ปากน้ำชุมพร
386ชุมพร86011376รพ.ท่าแซะ
486ชุมพร86011378รพ.มาบอำมฤต
586ชุมพร86011379รพ.หลังสวน
686ชุมพร86011380รพ.ปากน้ำหลังสวน
786ชุมพร86011381รพ.ละแม
886ชุมพร86011382รพ.พะโต๊ะ
986ชุมพร86011383รพ.สวี
1086ชุมพร86011385รพ.ทุ่งตะโก
1186ชุมพร86011525รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
1286ชุมพร86012204รพ.วิรัชศิลป์
1386ชุมพร86014534รพ.ธนบุรีชุมพร
190สงขลา90010682รพ.หาดใหญ่
290สงขลา90010745รพ.สงขลา
390สงขลา90011386รพ.สทิงพระ
490สงขลา90011387รพ.จะนะ
590สงขลา90011388รพ.สมเด็จฯนาทวี
690สงขลา90011390รพ.เทพา
790สงขลา90011391รพ.สะบ้าย้อย
890สงขลา90011392รพ.ระโนด
990สงขลา90011393รพ.กระแสสินธุ์
1090สงขลา90011394รพ.รัตภูมิ
1190สงขลา90011395รพ.สะเดา
1290สงขลา90011396รพ.นาหม่อม
1390สงขลา90011397รพ.ควนเนียง
1490สงขลา90011398รพ.ปาดังเบซาร์
1590สงขลา90011399รพ.บางกล่ำ
1690สงขลา90011400รพ.สิงหนคร
1790สงขลา90011401รพ.คลองหอยโข่ง
191สตูล91010746รพ.สตูล
291สตูล91011402รพ.ควนโดน
391สตูล91011403รพ.ควนกาหลง
491สตูล91011404รพ.ท่าแพ
591สตูล91011405รพ.ละงู
691สตูล91011406รพ.ทุ่งหว้า
192ตรัง92010683รพ.ตรัง
292ตรัง92011412รพ.วังวิเศษ
392ตรัง92020406รพ.กันตัง
492ตรัง92028817รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
592ตรัง92030101รพ.ย่านตาขาว
692ตรัง92040105รพ.ปะเหลียน
792ตรัง92050101รพ.สิเกา
892ตรัง92060802รพ.ห้วยยอด
992ตรัง92080102รพ.นาโยง
1092ตรัง92090100รพ.รัษฏา
193พัทลุง93010200รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
293พัทลุง93010747รพ.พัทลุง
393พัทลุง93011414รพ.กงหรา
493พัทลุง93011415รพ.เขาชัยสน
593พัทลุง93011416รพ.ตะโหมด
693พัทลุง93011417รพ.ควนขนุน
793พัทลุง93011418รพ.ปากพะยูน
893พัทลุง93011419รพ.ศรีบรรพต
993พัทลุง93011420รพ.ป่าบอน
1093พัทลุง93011421รพ.บางแก้ว
1193พัทลุง93011422รพ.ป่าพะยอม
194ปัตตานี94010748รพ.ปัตตานี
294ปัตตานี94011423รพ.โคกโพธิ์
394ปัตตานี94011424รพ.หนองจิก
494ปัตตานี94011425รพ.ปานาเระ
594ปัตตานี94011426รพ.มายอ
694ปัตตานี94011427รพ.ทุ่งยางแดง
794ปัตตานี94011428รพ.ไม้แก่น
894ปัตตานี94011429รพ.ยะหริ่ง
994ปัตตานี94011430รพ.ยะรัง
1094ปัตตานี94011431รพ.แม่ลาน
1194ปัตตานี94011460รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี
1294ปัตตานี94011464รพ.กะพ้อ
195ยะลา95010684รพ.ศูนย์ยะลา
295ยะลา95010749รพ.เบตง
395ยะลา95011432รพ.บันนังสตา
495ยะลา95011433รพ.ธารโต
595ยะลา95011434รพ.รามัน
695ยะลา95011461รพ.ยะหา
795ยะลา95013806รพ.กาบัง
895ยะลา95024689โรงพยาบาลกรงปินัง
196นราธิวาส96010750รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
296นราธิวาส96010751รพ.สุไหงโก-ลก
396นราธิวาส96011435รพ.ตากใบ
496นราธิวาส96011436รพ.บาเจาะ
596นราธิวาส96011437รพ.ระแงะ
696นราธิวาส96011438รพ.รือเสาะ
796นราธิวาส96011439รพ.ศรีสาคร
896นราธิวาส96011440รพ.แว้ง
996นราธิวาส96011441รพ.สุคิริน
1096นราธิวาส96011442รพ.สุไหงปาดี
1196นราธิวาส96013818รพ.จะแนะ
1296นราธิวาส96023771รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
1396นราธิวาส96130100รพ.เจาะไอร้อง